Kolumner

Usken är inte glömd eller gömd

Ord för ord Inger Damlin
En grundläggande förutsättning för en förnyelse av avlöningssystemet är en genuin vilja till nytänkande från arbetsgivar- och arbetstagarhåll.

När wc-pappret ransoneras hemma

Kolumn Tom Ahlfors
En av de unga som deltagit i enkäten säger: ”Allt måste ransoneras. Man får små bitar av wc-papper och bara en person per dag får duscha eftersom vattnet är så dyrt.”

Ett litet land behöver stora kunskaper

Kolumn Katariina Treville
Att alltför ensidigt fokusera på det engelska språket är minst sagt dumdristigt.