Kolumner

Skolans grundelement är tryggheten

Ord för ord Inger Damlin
Att förlora tron på framtiden har vi inte råd med.

Skolan ska vara trygg för alla

Kolumn Anna-Maja Henriksson
Finlands långsiktiga arbete för att förebygga våld och mobbning i skolan behöver fortsätta.

Jag får helt enkelt tala finska någon annanstans

Vårt språk Jenny Sylvin
Min personliga nackdel är att jag får färre chanser att använda finska i mitt finskaste rum.