Strejkvarsel inom privata undervisningssektorn

jag är lärare väst
En lärarstrejk 23-24.2024 är överhängande inom den privata undervisningssektorn.

Ett strejkvarsel inom dem privata undervisningssektorn har getts till riksförlikningsman Anu Sajavaara. Om parterna inte når en överenskommelse genomförs en tvådagarsstrejk 23-24.4.2024. Svenska samskolan i Tammerfors är en av de privatskolor som berörs av strejken.

Förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Bildningsbranschen rf har avslutats som resultatlösa och följden är att lärarfacket OAJ tillsammans med fackförbundet JHL och Jyty har varslat om en tvådagarsstrejk. Tjänstekollektivavtalet inom den privata undervisningssektorn löpte ut den sista mars.

– Genom strejkvarslet vill vi få fart på förhandlingarna, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Varslet omfattar omkring 1300 OAJ-medlemmar vid 16 privata läroinrättningar. För FSL:s del berörs ca 25 medlemmar vid Svenska samskolan i Tammerfors.

– Det är viktigt att även den privata undervisningssektorn fortsätter utgöra en attraktiv arbetsplats med konkurrenskraftiga arbetsvillkor för lärarna. Det här är helt avgörande, inte minst för den finlandssvenska yrkesutbildningen och de svenska språköskolorna i framtiden, säger Inger Damlin ordförande för FSL.

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn gäller ungefär 200 FSL-medlemmar i privata språköskolor i Tammerfors, Kotka, Uleåborg, Björneborg och i Steinerskolor. Vidare berörs medlemmar i yrkesläroanstalter som till exempel Axxell, Practicum, Folkhälsan utbildning samt privata folkhögskolor.