Det är bara att gilla läget!

strejkvåg 2 beskuren marika matias
Marika Söderström och Markus Punakorpi hoppas att strejken ska leda till att man når ett avtal.

Solsken och feelisen på topp. Så kan man beskriva stämningen vid Svenska samskolan i Tammerfors när den andra strejkvågen inom den privata undervisningssektorn drog igång. Folk har lärt sig att strejka, jag gillar det, säger Saana Staaf, nybliven speciallärare.

När tidningen Läraren första gången i strejkens tecken besökte Tammerfors i slutet av april var det råkallt och ännu snö på marken. Då strejkade man i två dagar (23-24.4.2024) vid 16 privata läroinrättningar. En av dem var Svenska samskolan i Tammerfors.

När Läraren på nytt besöker skolan är det redan sommar i luften. Tematiken är den samma. Arbetsmarknadskonflikten inom den privata undervisningssektorn har bara fördjupats sedan det senaste besöket. Nu strejkar man i fyra dagar (13-16.5.2024) vid 25 privata skolor och läroinrättningar. Strejken omfattar omkring 1700 lärare på sex orter. Av de finlandssvenska skolorna är det endast Svenska samskolan i Tammerfors som berörs. Det handlar om ca 25 lärare. Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn omfattar omkring 200 FSL-medlemmar i privata språköskolor samt lärare vid yrkesläroanstalter och privata folkhögskolor.

En den av den strejkande lärarkåren vid Svenska samskolan i Tammerfors. Från vänster Sabina Lindholm-Järvinen, Marika Söderström, Markus Punakorpi, Stina Kvist-Juuti, Saana Staaf och Ulrika Wallén. Foto: Mattias Fagerholm

Saana Staaf som i våras blev klar med sina speciallärarstudier välkomnar strejken.

– Jag tycker att det är positivt. Folk har lärt sig att strejka. Det gillar jag. Man står upp för sin sak, säger Staaf.

Markus Punakorpi, timlärare vid skolan, är inne på samma linje.

– Vi strejkar för en bra sak. Samhörigheten är god, vi kör tillsammans. Det är bara att gilla läget, säger han.

Vad hoppas du att strejken ska resultera i?

– En överenskommelse. Att parterna möts på något plan, säger Punakorpi.

Joonas Kotkamaa, lärare i historia och samhällslära, menar att lärarna hellre skulle jobba än strejka.

– Men vi måste göra det här för att hålla läraryrket attraktivt. Så är det inte i alla länder, säger han.

Också Saana Staaf betonar attraktionskraften.

– Jag har kompisar som har hoppat av lärarjobbet, man har märkt att det finns lättare möjligheter. Jag hoppas att strejken ska ge oss sådana arbetsförhållanden så att det känns bra för nya lärare, säger hon.

Vid Svenska samskolan i Tammerfors har man strejken till trots hållit igång de lägsta klasserna. Ulrika Wallén, ordförande för den lokala lärarförening växlar några ord med eleverna över staketet. Foto: Mattias Fagerholm

Vid Svenska samskolan i Tammerfors håller man under strejken igång förskolan och årskurserna 1-4. Men om det arrangeras läroplansenlig undervisning under strejkdagarna är tveksamt. Strejken har resulterat i lite besynnerliga arrangemang på skolan. Exempelvis kommer vissa elever i åk 5, strejken till trots, att medverka i en fotbollsturnering. Men för de elever som inte spelar fotboll är det ingen skolgång.

– En mycket märklig lösning. Som vårdnadshavare kan man fråga varför mitt barn inte får någon undervisning då hen inte spelar fotboll, säger Jens Mattfolk, ombudsman vid FSL.

Förhoppningen är att strejken ska ge förhandlingarna en skjuts framåt, men frågan är om strejkvapnet får tas fram igen på hösten. Lärarna vid Svenska samskolan i Tammerfors säger sig vara redo om så är fallet.

– Om man har börjat ro måste man komma i land, säger klasslärare Stina Kvist-Juuti.

Text och foto: Mattias Fagerholm