Prenumerera

LÄRAREN är den enda svenska tidningen i vårt land, som är fokuserad på
undervisningssektorn. Läsekretsen består av lärare, lektorer och rektorer i
grundskolan, gymnasiet, universitet, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut samt tjänstemän och beslutsfattare på central och lokal nivå.

Tidningen Lärarens äldsta föregångare, Tidskrift för folkskolan och folkhögskolan började utkomma 1894.

Prenumeration

1/1 år/vuosi 68 euro; 1/2 år/vuosi 37 euro.

Kontakta Anita Stark, tfn 020 749 5464 eller per e-post (anita.stark@fsl.fi) i prenumerationsärenden eller om du vill göra en adressändring.

Tidningen Läraren utkommer med 20 nr år 2023.

Utgivnings- och annonsinformation.