Mattias Fagerholm

Bäska Droppar

Den som är en vän av kräftskivor och även av de drycker som ofta förknippas med gästabudet har kanske stiftat bekantskap med Svenska Nubbar. Den som inte är så förtjust i snaps i allmänhet eller akvavit i synnerhet kan upplysas om att det är fråga om ett urval av de populäraste svenska snapssorterna.

En kul grej om man vill testa på olika sorter som man kanske inte skulle komma sig för att införskaffa. Men bland urvalet på tio snapsar finns också en riktig nitlott. Precis som det i alla godisblandningar alltid finns en sort som blir kvar i bottnen på påsen och inte riktigt vill gå åt.

I det här fallet är det fråga om Bäska Droppar. Ett kraftfullt och bittert malörtsbrännvin som skapades vid sekelskiftet men fick sitt nuvarande namn 1917. Enligt produktbeskrivningen utmanas smaklökarna lite extra och lämnar inte någon likgiltig. Namnet på drycken är synnerligen välvalt med tanke på smaken. Beskt och bittert.

Enligt produktbeskrivningen utmanas smaklökarna lite extra och lämnar inte någon likgiltig.

De beska dropparna är alternativet man tar till när inget annat finns kvar. Precis som Vasa stad säger sig göra när man permitterar sina lärare i tre dagar och rektorerna i två veckor. Det fanns inga andra alternativ. Så lyder retoriken ofta i permitteringssammanhang. I själva verket är permitteringar alltid ett val, inte ett måste.

Att permitteringen av rektorerna kommer att bli en utmaning med tanke på skolvardagen är säkert de flesta medvetna om. Men knappast var det någon som såg framför sig att Vasa efter att permitteringsbeslutet hade fattats skulle få den föga smickrande titeln Finlands coronahuvudstad.

Hela Vasaregionen drabbas nu hårt av pandemin. Skolorna utgör givetvis inget undantag. Covid-19 fall bland både elever och personal har tvingat undervisningssektorn att igen gå in för distansundervisning. Den kraftansträngning som skolorna gjorde i våras får en repris i Vasa.

På vems bord låg det huvudsakliga ansvaret att få till stånd en fungerade distansundervisning i mars? På rektorernas. Och nu får rektorerna i Vasa igen styra upp distansundervisningen i ett läge som med tanke på det eskalerande pandemiläget är ännu mer utmanande.

När Vasa stad kungjorde resultatet från samarbetsförhandlingarna var det ett beskt besked för rektorerna. Två veckors permittering var tacken för väl utfört arbete. I nuvarande tillspetsade situation då rektorernas arbetsbelastning blir snudd på orimlig känns beslutet orimligt.

Det är både beskt och bittert.