Valet av bildningsdirektör hävs

Eeva-Kaisa Ikonen
Eeva-Kaisa Ikonens väg till bildningsdirektörsjobbet i Kyrkslätt är kantat av motgångar.

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har hävt sitt tidigare beslut att anställa Eeva-Kaisa Ikonen som bildningsdirektör. Orsaken är att kommundirektören var jävig i sin beredning. Nu kommer tjänsten att lediganslås på nytt.

Eeva-Kaisa Ikonen valdes till bildningsdirektör i Kyrkslätt våren 2021. Motkandidaten Mikael Flemmich besvärade sig över beslutet och Helsingfors förvaltningsdomstol gav honom rätt. Ikonen hade valts på felaktiga grunder och valet hävdes.

I september (11.9.2023) valde kommunstyrelsen på nytt Ikonen till tjänsten. Detta efter att man korrigerat de formfel som förvaltningsdomstolen påtalat. Bland annat hade kandidaternas meritjämförelser inte presenterats på ett korrekt sätt.

Men på sitt möte 20.11.2023 upphävde kommunstyrelsen sitt beslut från i september. Kommunstyrelsen ansåg att det skett ett föfarandefel i valet av bildningsdirektör. Kommundirektör Virpi Sailas fungerade som föredragagande då Ikonen valdes. Eeva-Kaisa Ikonen hade dock uppgett Sailas som referens i sin arbetsansökan. Tilltron till föredragandens opartiskhet har äventyrats, konstaterar kommunstyrelsen.

Mikael Flemmich påtalade i det rättelseyrkande som han lämnade in efter att Ikonen valts för andra gången att Virpi Sailas är jävig och att kommundirektören inte borde ha deltagit i beredningen av ärendet. Kommunstyrelsen delade alltså den åsikten.

Eeva-Kaisa Ikonen sköter tills vidare jobbet som bildningsdirektör i Kyrkslätt. Men tjänsten kommer att utlysas på nytt. Ärendet bereds till kommunstyrelsen i början av nästa år, meddelar förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen.

Text: Mattias Fagerholm