Flemmich besvärar sig över valet av bildningsdirektör

Kyrkslätt kommunhus samt micke kopio
Mikael Flemmich anser att han har utsatts för språklig diskriminering i skolförvaltningssoppan i Kyrkslätt.

Mikael Flemmich har lämnat in ett rättelseyrkande angående kommunstyrelsens beslut att välja Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör i Kyrkslätt. Enligt Flemmich är beslutet lagstridigt och inte heller förenligt med god förvaltningssed.

Det har varit många svängar i långdansen kring bildningshärvan i Kyrkslätt, och ännu har vi inte sett slutet. Mikael Flemmich, som för tillfället verkar som bildningsdirektör i Grankulla, pekar i ett rättelseyrkande på en rad felaktigheter i beslutsprocessen då Eeva-Kaisa Ikonen valdes till bildningsdirektör i september 2023.

Närmare bestämt går härvan tillbaka till våren 2021 då Ikonen valdes till tjänsten framom Flemmich. Han besvärade sig dock över beslutet och Helsingfors förvaltningsdomstol gav honom rätt. Ikonen hade valts på felaktiga grunder och valet hävdes. Kommunstyrelsen valde dock nyligen på nytt Ikonen, efter att man korrigerat formfelen.

Kommundirektören jävig?

Mikael Flemmich menar dock i sitt rättelseyrkande att valet fortfarande har skett på felaktiga grunder. Han pekar bland annat på att kommundirektör Virpi Sailas, som beredde ärendet, är jävig. Eeva-Kaisa Ikonen hade nämligen uppgett Sailas som referens i sin arbetsansökan. Enligt Flemmich visar det på ett band mellan Ikonen och Sailas vilket borde ha inneburit att kommundirektören inte skulle ha deltagit i beredningen av ärendet.

Mer erfarenhet

Flemmich påpekar också i sitt rättelseyrkande att han är betydligt mer meriterad än Ikonen och att valet av henne därför är lagstridigt. Bland annat syftar han på att han har över 25 års relevant arbetserfarenhet jämfört med Ikonens knappa 6 år. Flemmich noterar även att Ikonen inte har någon som helst erfarenhet av förvaltningen inom småbarnspedagogikens område, vilket han själv har på sin CV.

Diskriminering på språklig grund?

Mikel Flemmich menar också att Ikonen inte uppfyller de språkliga krav som man ställde upp i tjänsteannonsen. Ikonens kunskaper i svenska är begränsade, intervjugruppen konstaterade att hon hade den svagaste svenskan av de fyra toppkandidaterna, slår Flemmich fast i sitt rättelseyrkande.

Eftersom kommunstyrelsen har valt Ikonen till en tjänst vars språkkrav hon inte uppfyller har man agerat lagstridigt och diskriminerat mig. En person som inte uppfyller alla kriterier kan heller inte väljas till tjänsten. Språkkravet var ett kriterium, skriver Flemmich.

Mikael Flemmich kräver att valet av Ikonen ska hävas, och om så inte sker har han för avsikt att föra frågan till förvaltningsdomstolen.

Text och foto: Mattias Fagerholm