Kyrkslätt söker bildningsdirektör – luddigt språkkrav i annonsen

Kyrkslätt kommunhus samt micke kopio
Det är märkligt att man lediganslår en tjänst utan att ha några språkkrav, säger Mikael Flemmich

Det är tredje gången gillt som gäller när Kyrkslätt ska välja bildningsdirektör. Eller är det? Tjänsteannonsen väcker nämligen en del frågetecken. Inga språkkrav är definierade.

Runda ett – formfel

Gör om – gör rätt. Så kunde man kanske sammanfatta processen att välja bildningsdirektör i Kyrkslätt. Eeva-Kaisa Ikonen valdes till tjänsten 2021 men motkandidaten Mikael Flemmich besvärade sig över beslutet. Flemmich fick rätt och Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde valet sommaren 2023 eftersom kandidaternas meritjämförelse inte hade presenterats på ett korrekt sätt.

Runda två – jäv

I september 2023 valde kommunstyrelsen, efter att man korrigerat formfelen, på nytt Ikonen. Valet föregicks inte av en öppen ansökan. I november 2023 konstaterade ändå kommunstyrelsen att det hade skett ett fel i beslutsprocessen och man upphävde sitt eget beslut. Kommundirektör Virpi Sailas hade nämligen berett ärendet för kommunstyrelsen men hon hade också uppgetts som referens i Ikonens arbetsansökan. Tilltron till föredragandens opartiskhet har äventyrats, konstaterade kommunstyrelsen.

Mikael Flemmich påtalade i ett rättelseyrkande att Sailas är jävig och att kommundirektören inte borde ha deltagit i beredningen överhuvudtaget. I sitt rättelseyrkande hävdade Flemmich också att han diskriminerats på språklig grund. Ikonen uppfyller inte de språkliga krav som man ställde upp i tjänsteannonsen.  Eftersom kommunstyrelsen har valt Ikonen till en tjänst vars språkkrav hon inte uppfyller har man agerat lagstridigt, slår Flemmich fast i sitt rättelseyrkande.

Runda tre – inga språkkrav

I tjänsteannonsen för den lediganslagna bildningsdirektörstjänsten uppges endast att Kyrkslätt  ”uppskattar muntliga och skriftliga färdigheter i båda inhemska språken, övriga språkkunskaper räknas som merit”.

– Det är märkligt att man lediganslår en tjänst utan att ha några språkkrav, säger Mikael Flemmich i en kommentar till tidningen Läraren. Vi uppskattar, vad betyder det? Det är ingen kravnivå. Man brukar ställa tydliga krav i en tjänsteannons.

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen medger i en intervju för Svenska Yle att annonsen kunde ha varit tydligare.  Hon menar att man ”utgått från att behörighetskravet för tjänsten är högre högskoleexamen och då gäller statsrådets förordning. Det vill säga utmärkta kunskaper i majoritetsspråket och nöjaktiga kunskaper i det andra språket”. 

Mikael Flemmich påminner om att Suihkonen hänvisar till statens språkkrav och de är inte bindande för kommunerna. Därför borde man i tjänsteannonsen skriva ut att man följer statens språkkrav eller alternativt definiera språkkraven så att det inte finns rum för godtyckliga tolkningar, menar han.

– Det enda formella behörighetskravet för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, konstaterar Flemmich.

Uppdatering:

Tjänsten som bildningsdirektör i Kyrkslätt har sökts av 20 personer. Eeva-Kaisa Ikonen och Mikael Flemmich finns bland de sökande.

Text: Mattias Fagerholm