Kyrkslätt backar – den svenska skolförvaltningen bildar en egen enhet

IMG_6974
Fullmäktigeordförande Tony Björk är nöjd. Det har inte fungerat och då är det bättre att ta ett steg tillbaka, säger han.

Den svenska skolförvaltningen flyttar bort från den finska skolförvaltningen och bildar en egen enhet. Det är fråga om ett tjänstemannabeslut men det finns också ett politiskt stöd i frågan, säger Tony Björk, nyvald fullmäktigeordförande i Kyrkslätt.

Det har varit ett inflammerat klimat i Kyrkslätt allt sedan den svenska skolförvaltningen införlivades med den finska. Men nu tar alltså kommunen ett steg tillbaka och hörsammar kravet på en egen svensk förvaltning. Från och med den första november är den svenska verksamheten en egen enhet. Dock så att småbarnspedagogiken ännu lyder under den finska förvaltningen. Men även den frågan skall utvärderas.

-Det här är ett klart framsteg, säger Björk. Man har märkt att det inte fungerar, till exempel vid rekryteringen av rektor till Winellska skolan. Då är det bättre att ta ett steg tillbaka.

-Vårens diskussioner har hjälp mig att förstå den oro som finns. Med den här förändringen vill jag visa att de svenska bildningstjänsterna är viktiga för vår kommun och de är även tryggade framöver, skriver bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen i ett e-postmeddelande till tidningen Läraren.

Nu skall en svensk undervisningschef rekryteras för att leda verksamheten jämsides med den finska enheten. Jobbet som svensk undervisningschef blev ledigt då Katri Vepsä den första september lämnade posten för att bli rektor för Winellska skolan.

-Kärnan i förändringen är att undervisningschefen blir direkt underställd bildningsdirektören, skriver Ikonen.

Det finska skolväsendet leds av en utbildningsdirektör, men det svenska av en utbildningschef. Varför blir det inte en utbildningsdirektör också på den svenska sidan?

-Titeln beror på uppdragets omfattning. Uppgifterna är dock jämbördiga i organisationen.

Nya kommundirektören spelat en aktiv roll

Eeva-Kaisa Ikonen har varit en av arkitekterna kring den nya organiseringen av skolförvaltningen. En delsorsak till att kommunen backade i frågan är den stora negativa publicitet som fallet fått, tror Tony Björk.

-Jag har svårt att tro att något liknade kunde ske i en snar framtid, säger han.

En annan orsak till att det har funnits förståelse för att ta tillbaka beslutet om att införliva den svenska skolförvaltningen är att kommundirektör Virpi Sailas har en bakgrund som bildningsdirektör och därmed också har en förståelse för en svensk särlösning.

-Hon har haft en aktiv roll och det har varit lätt att diskutera frågan med henne, säger Björk.

Att flytta bort den svenska skolförvaltningen är alltså ett tjänstemannabeslut, och i princip kan alla beslut tas över av de politiska beslutsfattarna. Beslutet är ändå politiskt förankrat.

-Vi har diskuterat frågan och det finns ett tillräckligt stort stöd över språkgränsen, säger Björk.

Lärarföreningen: Vi är nöjda men fel gick det

Vid Kyrkslätts lärarförening är man nöjd med att frågan har tagit en ny vändning.

-Vi är jätteglada över det här. Vi har hörts och det har gått att göra någonting åt saken. Det känns bra, säger Lotta Bäck, ordförande för Kyrkslätts lärarförening.

Lärarföreningen har lämnat in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman där man önskar att JO skall granska lagligheten i de beslut som kommunen har fattat. Lärarföreningen har också i samråd med föräldraföreningarna i Kyrkslätt lämnat in ett rättelseyrkande till kommunen med anledning av valet av Astrid Kauber till utbildningsdirektör. Kauber anställdes trots bristande, närmare bestämt obefintliga, kunskaper i svenska. Kommunstyrelsen förkastade ändå klagomålet och på sätt och vis har udden gått av kritiken i och med att de svenska skolorna inte ska ligga på hennes bord framöver. Om lärarföreningen ändå driver frågan vidare är ännu oklart.

– Vi tycker fortfarande att vi har rätt. Också om beslutet om en egen svensk förvaltning är bra så betyder det inte att man har gjort rätt tidigare. Där och då blev det fel, kommenterar Bäck rättelseyrkandet.

Artikeln uppdaterad 15.9.2023 med kommentarer av Eeva-Kaisa Ikonen och Lotta Bäck.