Lärarföreningen JO-anmäler Kyrkslätt kommun

Lotta Bäck
Det som inte har gått rätt till så måste korrigeras, säger Lotta Bäck, ordförande för Kyrkslätts lärarförening.

Kyrkslätts lärarförening har lämnat in ett klagomål till justitieombudsmannen med anledning av att den svenska skolförvaltningen har införlivats i den finska. Lärarföreningen vill att JO granskar lagligheten i de beslut som har fattats i samband med organisationsförändringen.

Det har varit många svängar i långdansen kring den svenska utbildningsförvaltningen i Kyrkslätt och det har inte alla gånger gått som i Strömsö. Så kunde man kanske sammanfatta det klagomål som Kyrkslätts lärarförening har lämnat till riksdagens justitieombudsman.

Något mer nyanserat önskar lärarföreningen att JO granskar lagligheten vid omstrukturering av administrationen inom utbildningssektorn, förfarandet vid anställandet av utbildningsdirektören som saknar kunskaper i svenska samt valet av rektor för Winellska skolan.

-Det har varit så mycket rådd. Man får uppfattningen att saker inte sköts som de ska. Om det inte har gått rätt till så måste det korrigeras, säger Lotta Bäck, ordförande för Kyrkslätts lärarförening.

-Nu misstror många lärare vad som sker i kommunhuset. Samma fel får inte ske på nytt.

Katri Vepsä ny rektor för Winellska skolan

Rektorskapet vid Winellska skolan utgör en del av skolförvaltningspusslet. I våras avgick Kristiina Koli med pension, men det gick till slutet av juni innan man hittade en ny rektor. Det blir Katri Vepsä som tar över. Hon är för tillfället svensk utbildningschef i kommunen. När tidningen Läraren ringer upp henne har hon precis tackat ja till rektorsjobbet.

-Det känns bra, jag har en lång rektorserfarenhet, säger Vepsä, som har en tvåspråkig bakgrund.

Hon är har behörighet både som modersmålslärare i svenska skolor samt svenskalärare i finska skolor.

Vepsä sticker inte under stol med att den senaste tidens turbulens kring den svenska skolförvaltningen har påverkat hennes beslut att söka jobbet.

-Ja, det måste jag nog säga. Jag upplever att det som jag kom till inte längre finns. I den nuvarande rollen har jag inte längre möjlighet att arbeta på samma sätt som tidigare och exempelvis påverka hela den svenskspråkiga lärstigen Vi hade en bra och fungerande lärstig, säger Vepsä.

-Jag tycker att den här organisationsreformen gjordes för snabbt och man borde ha tagit med olika parter, så som politiker och kommuninvånare i processen samt tillsammans funderat på eventuella konsekvenser av organisationsreformen för det svenska i Kyrkslätt på kort och på lång sikt.

Rekryteringsprocessen av rektorn vid Winellska skolan har väckt en del kritik. Finlands svenska folkting påtalade att språkkraven i rekryteringsannonsen var inte förenliga med lagstiftningen. Kyrkslätt ställer högre krav på kunskaper i finska och lägre i svenska än vad lagen förutsätter, menade Folktinget. Förvaltningschef Tiina Koivisto försäkrade ändå att kommunen nog följer behörighetsförordningen och utmärkta kunskaper i svenska förutsätts. Enligt lärarföreningen har anställningsprocessen delvis skett på finska och man önskar alltså att JO granskar förfarandet.

Katri Vepsä tillträder som rektor den första september. Tjänsten som utbildningschef kommer att lediganslås, meddelar utbildningsdirektör Astrid Kauber per e-post till tidningen Läraren.

-Rekryteringen börjar strax enligt Kyrkslätts förvaltningsstadga, säger bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen.

-Jag hoppas att man hittar en bra förman åt mig, säger Vepsä.

Ikonen anställdes på felaktiga grunder

Ytterligare en ingrediens i strulet i Kyrkslätt är att Helsingfors förvaltningsdomstol i somras slog fast att valet av Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör var lagstridigt. När Ikonen för två år sedan valdes till posten besvärade sig motkandidaten Mikael Flemmich över beslutet, och förvaltningsdomstolen gav honom alltså rätt.

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt beslutade nyligen att Ikonen tillfälligt fortsätter som bildningsdirektör men på sitt möte i slutet av augusti skall man slå fast hur man går vidare i frågan, om tjänsten exempelvis skall lediganslås på nytt.

Kommunstyrelsemedlem Tony Björk är inte förvånad över förvaltningsdomstolens beslut. Redan när Ikonen anställdes påtalade SFP brister i anställningsprocessen. Han vill gärna se beredningen innan han säger något definitivt om fortsättningen, men han flaggar försiktigt för en ny öppen ansökan.

-Spontant tycker jag att det kunde vara bra med en helt ny ansökan. Det har gått två år och det kan finnas kandidater med nya erfarenheter och meriter, säger Björk.

Text och foto: Mattias Fagerholm