Pamela Granskog blir ny specialsakkunnig vid UKM

pamela granskog webben
Pamela Granskog är i grunden modersmålslärare. Hon tillträder nu tjänsten som specialsakkunnig vid Undervisnings- och kulturministeriet. Arkivfoto: Tom Ahlfors

Den 23 oktober börjar Pamela Granskog jobba vid Undervisnings- och kulturministeriet som specialsakkunnig. Tjänsten har tillkommit som en följd av Gun Oker-Bloms rapport ”Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov och förslag till åtgärder” från 2021.

Förut var titeln för innehavaren av tjänsten konsultativ tjänsteman, så att säga för svenska ärenden, och tjänsten innehades först av Anna Kiiskinen som lämnade UKM i våras. På grund av den nya regeringsbildningen har tjänsten nu omformats litet grann, men ändamålet är liknande.

– Det skall bli spännande, säger Pamela Granskog, som nu tillträder som specialsakkunnig den 23 oktober. Hon jobbar nu som undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen.

Vilka blir dina uppgifter?

– I korthet ligger tyngdpunkten på Gun Oker-Bloms rapport och att föra det arbetet vidare. Det ingår också att se över vilka insatser som har gjort på svenskt håll för att stärka skolspråket. Och var det kan behövas vidare insatser.

Det här ligger Pamela Granskog nära hjärtat eftersom hon varit involverad i de olika insatserna i sitt jobb vid Utbildningsstyrelsen, där hon har trivts ypperligt väl.

– Jag känner att min kompetens kommer till rätta i det här nya jobbet. Jag har alltid sagt att vad jag än jobbar med så är jag modersmålslärare i grunden, där finns min själ. Den utbildningen har fört mig till många intressanta jobb. Det nationella perspektivet tilltalar mig också mycket. Jag har alltid känt mig som en brobyggare i olika sammanhang, både gentemot det finska och inom det svenskspråkiga.

Pamela Granskog är nu tjänstledig från sitt jobb vid Utbildningsstyrelsen och anställd vid ministeriet till hösten 2025.

Tom Ahlfors