Idag är Ullis på andra sidan staketet

ullis kopia
Strejkchefen Ulrika Wallén hälsar på sina elever över staketet, men in på skolgården kommer hon inte.

Under två dagar höll sig lärarna undantagsvis utanför stängslet som ingärdar skolgården till Tammerfors svenska samskola. Skolan är en av de läroinrättningar som deltar i strejken inom den privata undervisningssektorn 23-24.4. I slutändan strejkar vi för barnens skull, säger klasslärare Lasse Koskinen.

När tidningen Läraren tar temperaturen på strejkvakterna vid Tammerfors svenska samskola är det råkallt och enstaka regndroppar träffar kameralinsen. Isande kyla har också präglat förhandlingarna mellan lärarfacket OAJ och arbetsgivarorganisationen Bildningsbranschen rf.  Tjänstekollektivavtalet för den privata undervisningssektorn löpte ut i slutet av mars men parterna har inte lyckats enas om villkoren för ett nytt avtal. Därav strejken.

Utanför samskolan är det dock inget fel på stämningen. Strejkhunden Dino med matte Kirsi sprider glädje både bland de strejkande lärarna och bland de nyfikna eleverna på andra sidan staketet. Och det går att värma sina kalla fingrar i hans päls.

Vi strejkar för barnen. Vi vill att de ska få bra lärare också i framtiden, säger Lasse Koskinen. Strejkhunden Dino instämmer. Foto: Mattias Fagerholm

– Föräldrarna har vinkat och satt tummen upp. Det gjorde också polisen när de körde förbi, säger Sabina Lindholm-Järvinen som representerar Tammerfors svenska lärarförening i FSL:s styrelse.

Ulrika ”Ullis” Wallén är ordförande för den lokala lärarförening och kan nu också titulera sig strejkgeneral. Att mobilisera de omkring 25 fackanslutna lärarna vid skolan har varit smärtfritt.

– Det har gått bra, nog ställer vi upp, säger hon.

Vad handlar då strejken om? I det här fallet är det alltså inte fråga om en politisk strejk utan helt klassiska arbetsmarknadsfrågor så som arbetsvillkor och lön står på agendan.

– Vi vill ha samma villkor som på den kommunala sidan, säger huvudförtroendeman Carina Tanskanen.

– Skolorna på språköarna måste vara attraktiva. Annars söker sig lärare till språköarna endast om de har någon personlig koppling till dem, säger Sabina Lindholm-Järvinen.

– Vi strejkar för barnen. Vi vill att de ska få bra lärare också i framtiden. Det handlar om attraktivitet, säger Lasse Koskinen.

Lärarna påpekar att man inom den privata undervisningssektorn i vissa fall har sämre förmåner och arbetsvillkor än på den kommunala sidan. Exempelvis är undervisningsskyldigheten inte den samma. På den privata sidan är usken en halv timme högre för alla lärarkategorier. Och rätten att vara hemma med sjukt barn sträcker sig till att barnet har fyllt tio år, medan man inom det kommunala kan vara hemma med sjukt med barn som är högst tolv år.

Vid Tammerfors svenska samskola har arbetsgivaren valt att försöka hålla i gång förskolan och lågstadiet med hjälp av skolgångshandledare och icke fackanslutna. Men om det är fråga om läroplansenlig undervisning som ges under de två strejkdagarna ställer sig strejkvakterna tveksamma till.

– Inte kan man tala om undervisning, det är barnpassning, säger de unisont.

Stämningen är på god bland de strejkande lärarna i Tammerfors trots det råkalla vädret. Från vänster Lasse Koskinen, Ulrika Wallén, Sabina Lindholm-Järvinen, Marika Söderström och Carina Tanskanen. Foto: Mattias Fagerholm

Totalt deltar omkring 1300 lärare från 16 läroanstalter i strejken. I Tammerfors strejkar man också vid två finskspråkiga skolor. Även fackförbunden JHL:s och Jytys medlemmar deltar i strejken vilket för Tammerfors svenska samskolas del innebär att också vaktmästare och städerskor strejkar. Rektorerna står dock denna gång utanför strejken. Rektorn får vara rastvakt alla raster de här dagarna, skämtar lärarna när klockan ringer ut.

Under Lärarens besök i Tammerfors är det ännu oklart om och hur arbetsmarknadskonflikten fortsätter. Den lokala strejkgeneralen är ändå inte orolig om det skulle visa sig att det blir aktuellt med nya strejker.

– Vi får nog gänget med oss. Vi har inget val, säger Ulrika Wallén.

Nytt strejkvarsel

Fackförbunden OAJ, JHL och Jyty har varslat om en ny strejk inom den privata undervisningssektorn. Om inget förhandlingsresultat nås genomförs strejken 13–16.5 i 25 privata läroanstalter. För FSL:s del omfattas Svenska samskolan i Tammerfors.

Artikeln uppdaterad 28.4.2024 kl 22.35 med nyheten om ett nytt strejkvarsel.

Text och foto: Mattias Fagerholm