Åland behöver inte införa alla försämringar

manifestation åland 1
För läraren Ulf Nyback var det självklart att delta i stödmanifestationen i Mariehamn.

”Vi vill ha kvar rätten att förhandla!”
Ropen skallade taktfast utanför Självstyrelsegården i Mariehamn vid en stödmanifestation i måndags. Ålands lärarförening kom med initiativet till manifestationen och lärarkåren var starkt representerad.

– Uppskattningsvis ett 50-tal lärare har kommit hit från hela Åland, sa Sara Kemetter, styrelsemedlem i Ålands lärarförening och den som ledde talkören.

Ulf Nyback, specialklasslärare vid Godby högstadieskola, var en av dem.

– Jag vill visa mitt stöd för dem som strejkat mot de nedskärningar som planerats och även genomförts på fastlandet. Det är också angeläget att visa våra åländska politiker att vi har ögonen på dem ifall de tänker ta modell efter en eller flera försämringar som riksregeringen har på gång, säger han.

Mycket som oroar

Det finns, enligt honom, mycket att reagera mot, som att den första sjukdagen blir oavlönad.

– Jag vill inte heller att möjligheten till alterneringsledighet avskaffas. Det har varit en bra sak för lärare – den som jobbat länge har kunnat få en andhämtningspaus medan nyutbildade har fått en bra chans att smaka på jobbet, säger han.

Ann-Louise Rask och Maria Hojar sökte sig också till Självstyrelsegården i måndags.

– Det är viktigt att visa att vi inte stillatigande accepterar försämringar i våra arbetsvillkor, säger de.

Lärarna Jonas Eriksson, Karsten Steiner, Maria Hojar, Camilla Hellström och Ann-Louise Rask längst till höger är redo att kämpa mot försämrade arbetsvillkor.

Tog initiativ

Initiativet till manifestationen kom från Ålands lärarförening. Karsten Steiner, som är föreningens ordförande, sitter samtidigt i Akava-Ålands styrelse och där lyfte han frågan om man kunde göra något på Åland för att visa sitt stöd för ”bröderna och systrarna som kämpar på fastlandet”.

Akava-Åland nappade på förslaget och bjöd in övriga fackliga organisationer på Åland, som har egen förhandlingsrätt inom den offentliga sektorn, till en manifestation. Hit hör FOA-Å, Tehy Åland, TCÅ och ÅTFC. Åtgärderna, som riksregeringen har tagit fram är skrämmande, hette det i inbjudan till manifestationen och texten fortsatte:

”En ökad polarisering i samhället står för dörren. Delvis samma personer drabbas av ändringarna och de som redan har det svårt att klara vardagen får det inte lättare. Att koppla löneförhöjningarna till den exportstyrda arbetsmarknadsmodellen kullkastar allt arbete för lika lön för lika arbete och sätter en övre gräns för löneförhöjningarna inom offentlig sektor.”

Lärarna var troligen den yrkeskår som var bäst representerad vid manifestationen. Uppskattningsvis ett 50-tal lärare deltog. Längst till höger Sara Kemetter som var talkörsledare.


Stöd är viktigt

– Det är viktigt att man känner stöd utifrån när man kämpar för en sak och samtidigt vill vi se om vårt eget hus, säger Karsten Steiner och fortsätter:

– Ålands lärarförening ordnade en paneldiskussion med politiker före valet till Ålands lagting i oktober i fjol. Då tog vi upp de försämringar som då var aktuella på rikssidan och uppmanade politikerna att inte anamma dem per automatik utan att noggrant granska dem och eventuella följder av dem. Vår manifestation i dag är ett sätt att påminna dem om att vi hela tiden följer med utvecklingen.

Karsten Steiner höll ett kort och kärnfullt tal vid manifestationen.

– Vi ser med oro på hur försämringarna kan slå mot läraryrkets konkurrenskraft. Vi kräver fortsatt rätt att förhandla, sa han.

En konkurrensfördel

Kimmo Mattsson, ordförande för Akava-Åland, säger att Åland tack vare självstyrelsen kan gå en egen väg.

– Våra politiker behöver inte svälja allt som kommer från riksregeringen. En sak har redan gjorts bra av dem när de beslöt att inte införa den försämring i bostadsbidraget, som drivits igenom på rikshåll. Eftersom det råder brist på arbetskraft i många branscher vore det en bra konkurrensfördel om vi på Åland kunde ha bättre villkor, säger Kimmo Mattsson, som också höll tal vid manifestationen.

Regeringen tog emot

Alla sju ministrar i Ålands landskapsregering kom ut ur Självstyrelsegården, där de har sina arbetsrum, och mötte deltagarna. Lantrådet Katrin Sjögren, som representerar Liberalerna på Åland, tog till orda och informerade bland annat om en intern arbetsgrupp, som tillsatts, och som ska bevaka vad som är på gång på rikshåll inom de aktuella områdena.

– Åland kan till en begränsad del ha avvikande villkor, men vi har också behov av att ha balans i vår ekonomi. Men i vårt regeringsprogram har vi ett uttalat mål att barn och ungdomar inte ska drabbas av eventuella förändringar. Det sista vi behöver i dagsläget är en ökad polarisering, utan vi ska arbeta tillsammans för att försvara välfärdssamhället, sa hon.

Efter en halv timme var manifestation över och var och en gick hem till sitt.

– Det blev bra. Bra uppslutning och engagemang, konstaterade ”körledaren” Sara Kemetter.

Text och foto: Helena Forsgård