Regeringen driver exportmodellen – OAJ svarar med strejk

murto satonen
Jag önskar att regeringen hittar ett ledarskap så att vi kan lösa det spända arbetsmarknadsläget, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Lärarfacket OAJ sväljer inte regeringens planer på en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Nu varslar man om en strejk 31.1.2024. Strejken berör omkring 2500 lärare inom småbarnspedagogik i huvudstadsregionen.

För en vecka sedan (16.1.2024) meddelade arbetsminister Arto Satonen (Saml) att processen med att lagstifta om en exportdriven arbetsmarknadsmodell inleds eftersom arbetsmarknadsparterna inte sinsemellan kunnat enas om en modell.

Lärarfacket OAJ har konsekvent motsatt sig exportmodellen eftersom det i praktiken skulle innebära att exportindustrins löneförhöjningar utgör ett tak även för andra branscher. OAJ:s styrelse fattade redan den 17.1 beslut om organisatoriska åtgärder, men informerade först idag om vilka de blir.

En politisk strejk arrangeras bland lärarna inom småbarnspedagogik i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo, och Grankulla) den 31.1.2024.

– Trots en konstruktiv och tät dialog med regeringen har vårt påverkningsarbete inte gett resultat. Nu är det dags att vidta åtgärder, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto. 

Finlands svenska lärarförbund stöder den politiska strejken. För FSL:s del berörs en handfull medlemmar.

– Det är ett stort steg för oss att ta till en politisk strejk. Men i det läge vi nu befinner oss har vi inga val, vi kan inte godkänna exportmodellen. Det skulle vara ett bakslag för den kvinnodominerade offentliga sektorn och våra medlemmar. I en tid av sjunkande lärresultat och lärarbrist är försämrade arbetsvillkor ingen bra sak, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

– OAJ har till skillnad från många andra förbund konsekvent försökt nå en lösning förhandlingsvägen, men arbetsmarknadsläget är totalt låst. Styrelsen har fattat beslut om nästa steg och en medlemsenkät visar hur viktig den här frågan är för oss, säger Sebastian Lindqvist, FSL:s representant i OAJ:s styrelse.

Lindqvist hänvisar till att i OAJ:s medlemsenkät från januari uppger över 80 procent av respondenterna inom småbarnspedagogikens område att de är beredda att delta i en laglig strejk.

Sebastian Lindqvist konstaterar att det igen drar ihop till lärarstrejk. Bilden är tagen i april 2022 på en lärarmanifestation för bättre lön.

Inga besök på Bulevarden

Vidare planerar OAJ att framöver bojkotta riksförlikningsmannen om exportmodellen drivs igenom lagstiftningsvägen. Enligt regeringens formulering i regeringsprogrammet skulle varken riksförlikningsmannen eller en förlikningsnämnd kunna komma med avtalsförslag där den allmänna lönelinjen överskrids.

– Det betyder att man bakbinder riksförlikningsmannens händer och sett ur den offentliga sektorns perspektiv finns inget intresse längre att hitta lösningar där, sade OAJ:s ordförande Katarina Murto förra veckan.

I ett gemensamt uttalande med fackförbundet Jyty vädjar OAJ till regeringen att inte driva den lagstadgade exportmodellen vidare. Om en lagstadgad modell träder i kraft kan man helt och hållet lägga ner riksförlikningsmannens byrå, konstateras i uttalandet.

Riksförlikningsman Anu Sajavaaras rörelseutrymme minskar i en lagstadgad exportmodell.

Akava arrangerar utmarsch – OAJ medverkar inte

OAJ kommer inte att medverka i den utmarsch som Akava arrangerar den 6 februari. En orsak är att OAJ har många medlemmar som är tjänsteinnehavare och därmed enligt lag inte kan delta i en politisk utmarsch.

– Vår ståndpunkt är tydlig. Vi är redo att samarbeta och förhandla. Jag uppmanar regeringen att tillsammans med oss söka en lösning på arbetsmarknadskrisen, säger Akavas ordförande Maria Löfgren i ett pressmeddelande.

Förhandlingsdörren på glänt

Arto Satonen lämnade dörren på glänt för att ännu nå en lösning förhandlingsvägen. Den arbetsgrupp som ska grunna på hur exportmodellen kunde se ut har tid på sig till utgången av maj. Om arbetsmarknadsparterna före det kan komma med ett förslag på hur en exportdriven modell kunde se ut lovar Satonen att regeringen nog hörsammar det.

Arbetsminister Arto Satonen hoppades att arbetsmarknadsparterna sinsemellan hade kunnat enas om en arbetsmarknadsmodell. Då det inte lyckades går regeringen nu vidare lagstiftningsvägen.

OAJ har genomgående framhållit att man vill nå en lösning genom förhandlingar och Katarina Murto välkomnar ministerns besked. Hon uppmanar alla förbund att återvända till förhandlingsbordet. Förutsättningarna är ändå inte de bästa. Förhandlingarna strandade i medlet av december när FFC också ville lyfta in regeringens övriga arbetsmarknadsreformer i förhandlingarna om exportmodellen.

– Det känns som om meningsskiljaktigheterna bara har ökat sedan i december. Vi har nog en rejäl kris på arbetsmarknaden. Det har blivit en tråkig klyfta mellan den privata och offentliga sektorn, säger Murto till Läraren.

Det blir nog inte lätt. Det säger FFC-basen Jarkko Eloranta angående möjligheterna att nå en lösning förhandlingsvägen. FFC har av de övriga arbetsmarknadsparterna beskyllts för att ha förorsakat att förhandlingarna havererade i december. Då ville nämligen FFC att förhandlingarna också skulle omfatta regeringens övriga arbetsmarknadsreformer, inte bara exportmodellen.

Också Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivaren KT är besviken på att man nu av allt att döma går in för att lagstifta om en exportmodell.

– Vi hade varit beredda att fortsätta förhandlingarna, och vi är det fortfarande. Det är viktigt att det fönstret är öppet ännu, säger VD Markku Jalonen.

Tanken är att regeringen ska ge sitt lagförslag till riksdagen i början av hösten och att lagen träder i kraft i slutet av året.

– En exportdriven modell är så central att regeringen inte kan låta bli att agera i frågan. Det bästa hade varit om arbetsmarknadsparterna hade hittat en lösning sinsemellan, men att inte driva exportmodellen vidare är inget alternativ. Det är en nödvändighet för Finlands ekonomi att vi får en modell som utgår från exportindustrins konkurrenskraft, sade Arto Satonen.

– I ett inflammerat läge behövs pragmatism och förmåga till kompromisser av alla parter. Jag önskar att regeringen hittar ett ledarskap så att vi kan lösa det spända arbetsmarknadsläget. Nu skulle det vara klokt att förhindra att läget tillspetsas ytterligare, säger Katarina Murto.

Läget på arbetsmarknaden är ansträngt. Fackförbunden JHL, samt vårdfacken Tehy och SuPer varslar också om strejk inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen. Den strejken pågår i två dagar, 31.1-1.2.

Text och foto: Mattias Fagerholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *