Coronaviruset fick Lärarens webbsiffror att skjuta i höjden

IMG_3516
Rejält med trafik till Lärarens webbplats.

De senaste 30 dagarna har tidningen Lärarens webbplats haft över 10.000 besökare. Orsaken stavas corona.

Nyheten om att skolorna stängs på grund av coronaviruset resulterade i en hel del trafik på tidningen Lärarens webbplats. Också övriga nyhetsartiklar i anslutning till pandemin har lockat till läsning. Den senaste månaden har besöken på lararen.fi skjutit i höjden.

Vid sidan av regeringens information om hur coronakrisen påverkar skolorna har redaktionen också i mån av möjlighet gjort nedslag i skolverkligheten. Bland annat har rektorerna Aje Hollsten i Karis och Lena Sjöholm-Fahllund i Korsholm berättat hur de styr upp skolvardagen.

Vi har också besökt familjen Engström-Öst för att se hur distansundervisningen fungerar och träffat slöjdlärare Jim Östman som ordnat med hemleverans av fågelholksmaterial för sina elever.

ledarplats har den arbetsbörda som distansundervisningen medfört för lärarna uppmärksammats.

Tidningen Lärarens redaktion har till följd av de exceptionella förhållandena satt allt större fokus på att publicera relevant nyhetsmaterial på webben. Papperstidningen utkommer även i normal ordning.

Avtalsrörelse och ordförandeval

Även vid sidan av coronapandemin är mycket på gång inom utbildningsvärlden. Lärarnas tjänstekollektivavtal löpte ut den sista mars. Tidningen Läraren bevakar förhandlingarna och rapporterar både på webben och i papperstidningen.

Finlands svenska lärarförbund väljer en ny ordförande så fort förhållandena tillåter det. Läraren har intervjuat de fyra kandidaterna och även rapporterat från kandidatdebatterna.

Mest läst på lararen.fi

DatumArtikel
16.3Skolorna stängs i en månad på grund av Coronaviruset
30.3Skolorna stängda till 13.5
20.3Alla elever i åk 1-3 kan vid behov få närundervisning
27.3Distansundervisningen vårterminen till slut allt troligare