Rutiner hjälper skoljobb hemma

smila öst erlin
Smilla Öst lägger ner ungefär lika mycket tid på skolan som tidigare, men hon tycker att arbetet är effektivare i skolan än hemma.

Hela familjen Engström-Öst i Ekenäs arbetar hemma just nu. Ungdomarna anpassade sig snabbt till den nya situationen. Men längtan tillbaka till skolan har börjat gro.

Skolarbetet löper undan utan större mankemang. Det konstaterar gymnasiestuderanden Emil Öst som nu hunnit jobba på distans i en veckas tid.

– Det har gått helt okej. Arbetet har varit bra organiserat.

Emil Öst som går första året i Ekenäs gymnasium har nyss avslutat en lektion i kemi. Nu har han håltimme innan sin lunchpaus, och sedan följer lektioner i filosofi, matematik och engelska.

Emil Öst berättar att han arbetar väldigt strukturerat, vilket betyder att han under skoltid gör de uppgifter som hör till lektionerna, och läxorna senare under dagen.

– I snitt är mängden skolarbete ungefär densamma som tidigare, säger han men tillägger att jobbet i längden blir svårare då eleven i högre grad än tidigare måste lära sig på egen hand.

Många appar

Det är flera olika plattformar och applikationer som gymnasiet har i bruk för att undervisningen ska fungera. Merparten är sådana som används normalt – Wilma för bland annat meddelanden och anvisningar, Läksyvihko för en del läxor och Google Classroom och Moodle för övningar och andra uppgifter.

Det nya i sammanhanget är applikationerna Cisco Webex Meeting och Google Hangouts Meet, som används för undervisning online.

– Man blev ganska snabbt van vid det här sättet att arbeta, säger Emil Öst som tycker att videolektionerna rätt snabbt fann sin rytm och form.

Ska röra på sig

Smilla Öst som går i årskurs sju i Ekenäs högstadieskola jobbar också hemma.

– Jag tycker att allt har gått bra hittills. Är det något man inte förstår, så frågar man läraren, säger hon om distansundervisningen som för hennes del i huvudsak bygger på Classroom och Hangouts Meet.

Den här dagen har hon en lektion i matematik bakom sig och nu väntar undervisning i engelska och gymnastik. I gymnastiken är det applikationen Sports Tracker som ska hjälpa till att hålla koll på elevernas aktivitet.

– Vi ska röra på oss tre timmar per vecka.

Bättre i skolan

Också Smilla Öst bedömer att hon lägger ner i stort sätt lika mycket tid på skolan nu som tidigare.

– Men jag tror att man får mera gjort i skolan än hemma, säger hon och förklarar att interaktionen mellan lärarna och eleverna är bättre i den fysiska skolmiljön än i den virtuella.

Och även om hon ännu inte haft tråkigt i sin distansundervisning så önskar hon inte att situationen drar ut på tiden.

– Ibland längtar jag tillbaka till skolan.

Ibland längtar jag tillbaka till skolan.

Farfar hjälper på distans

Emils och Smillas föräldrar Jonna Engström-Öst och Markus Öst lyfter på hatten för sina barn som de tycker att har funnit sig fint i den nya situationen. Samtidigt ger de skolorna gott betyg för snabb start med de nya arrangemangen.

Jonna Engström-Öst som är specialforskare vid Yrkeshögskolan Novia och Markus Öst som är akademilektor vid Åbo Akademi arbetar också tillfälligt hemma just nu.

– Det är mer vi vuxna som haft svårt att anpassa oss till de nya förhållandena, säger Markus Öst och berättar att varken han eller Jonna engagerat sig mer än normalt i barnens skolarbete.

En som däremot varit inkopplad redan tidigare och som lagt i ytterligare en växel är barnens farfar Ragnar Öst, pensionerad lärare i matematik, fysik och kemi och bosatt i Pyttis.

– Han har hjälpt till ganska mycket, säger Markus Öst.

Läs också

Den sociala kontakten svår att ersätta

Skolorna stängda till 13.5

Ledartext: Coronaviruset visar på lärarnas styrka