Den sociala kontakten svår att ersätta

öst erlin
Emil Öst vid Ekenäs gymnasium säger att onlinelektionerna snabbt fann sin rytm och form.

Lektor Bo Sjöholm ger all sin distansundervisning online för att skapa en så god interaktion som möjligt med de studerande.

I Ekenäs gymnasium rekommenderas att lärarna per grupp och ämne ger sin distansundervisning online minst en gång per vecka. Bo Sjöholm som är lektor i matematik och fysik har ändå valt att erbjuda alla lektioner genom video, alltså just online.

– Det har varit omtyckt bland de studerande. Jag tror det är lättare att få alla att slutföra kursen då vi träffas online, säger han och förklarar att det här är hans sätt att bjuda till i den situation som skolorna hamnat i.

– Vi har inte valt att ha undervisning på distans, så därför tror jag det är bra att göra det på ett lite annorlunda sätt.

Ögonkontakten viktig

I alla händelser ersätter inte ens den här formen av elevkontakt den klassrumsundervisning som nu lagts på is.

– Den sociala interaktionen utgör nog en stor del av lärarens arbete. Kroppsspråket och ögonkontakten är en viktig del av kommunikationen, säger Bo Sjöholm och förklarar att till exempel ansiktsuttryck är svåra eller omöjliga att tolka i en videodiskussion.

– Allt tar också längre tid. Man får inte lika mycket gjort som i ett klassrum. Det är också svårare att handleda.

Rätt smärtfritt

Bo Sjöholm tycker att växlingen till distansundervisning gått förhållandevis smärtfritt och att det mesta också fungerat bra rent tekniskt. För honom själv har omställningen inte varit så stor, eftersom han redan tidigare haft en väldigt digitalt baserad undervisning.

Han konstaterar att merparten av de studerande i ett gymnasium är motiverade i sitt skolarbete, vilket också har bidragit till en rätt problemfri distansundervisning.

– Hand i hand med studerandena har vi byggt upp fungerande rutiner.

Läs också:

Rutiner hjälper skoljobb hemma

Skolorna stängda till 13.5