Osannolikt att en lärare blir smittad i skolan

Jeff vid skrivbordet
Jeff Westerlund är smittskyddsläkare i Borgå.

Om en lärare misstänker att hon eller han blivit exponerad för coronavirus i skolan gäller det att först ta reda på om en exponering verkligen skett. Det är osannolikt att bli smittad i skolan, säger Jeff Westerlund, smittskyddsläkare i Borgå. Han vågar också tro på vårfester i skolorna.

– Borgå stad har ett beslut på att eleverna redan från första årskursen bär munskydd i skolan. THL rekommenderar att munskydd används från och med åk 3, men vi har alltid varit snäppet strängare i Borgå, säger Jeff, som är biträdande överläkare vid hälsovårdscentralen i Borgå och också stadens läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar, eller smittskyddsläkare som det ofta kallas.

Munskydden är alltså avgörande för att förhindra smittspridningen?

– Helt avgörande! Både världshälsoorganisationen WHO, Unicef och Europeiska barnläkarförbundet rekommenderar nu munskydd till och med för ännu yngre barn än de som börjat skolan. Mer och mer forskning visar att munskydden har effekt.

Vad skall en lärare göra som fått veta att det i klassen funnits ett barn med coronasmitta?

– Läraren behöver inte göra någonting egentligen, eftersom läraren och eleven högst sannolikt burit munskydd. Det är först då man har symptom som man skall göra ett hemtest.

Man bör ha klart för sig vad som menas med exponering. Jeff tar den pågående intervjusituationen som exempel.

– Varken du eller jag blir exponerade nu då vi sitter och pratar, oberoende av om någon av oss är smittad. Vi har båda munskydd och sitter på nästan två meters avstånd från varandra.

Kriterier för exponering

Kriterierna för exponering är alltså att man umgåtts med en smittad person på under två meters avstånd, över femton minuter och inte burit munskydd, eller haft hudkontakt.

– Därför är det osannolikt att en lärare skulle bli smittad, framför allt i högstadiet. Risken är en aning större i de lägre klasserna där läraren är närmare eleverna och handleder, men hög är risken inte.

Den som fyller kriterierna för att ha exponerats bör stanna i frivillig karantän sju dagar, enligt instruktionerna för Borgå stad. Då är man arbetsför och skall i första hand utföra distansarbete. Personen kan i undantagsfall gå på jobb om hon eller han är välskyddad, bär en FFP2-mask, håller sig undan andra personer och äter för sig själv.

– Jag skulle säga att också en lärare kan vara på jobb under dessa omständigheter.

Är man sjuk, är man hemma minst sju dagar

De flesta blir nog smittade hemma. Den som är sjuk skall naturligtvis stanna hemma, man får enligt Borgå stads beslut vara hemma i tio dagar och får full lön under den tiden. Det här gäller personer som jobbar för staden. I andra fall kan en sjukledighet skrivas ut och då blir resultatet detsamma.

– Först skriver jag ut sju dagars sjukledighet. THL rekommenderar endast fem dagar, men enligt mig är ytterst få friska efter fem dagar. Ofta måste vi till och med efter tio dagars sjukledighet förlänga den.

Försiktighetsåtgärderna har förändrats mycket. Tidigare höll sig folk hemma i större utsträckning.

– Men vi kan inte hålla samhället öppet om ingen är på jobb, säger Jeff Westerlund.

Har man symptom och gör ett hemtest som visar positivt resultat gäller det att stanna hemma.

– Man behöver däremot inte söka sig till ett officiellt test. Köerna till dem är långa och det blir ohållbart. Smittspårningen är därför helt onödig.

Jeff vill avdramatisera coronan. Vi bör betrakta coronan som vilken influensa som helst. Vaccinationerna har medfört att antalet döda i corona nu motsvarar det antal som dör i ”vanlig” influensa årligen.

– De har gjort mycket nytta, trots att vi ju ser att de inte skyddar mot lindrig sjukdom, framför allt sprider sig smittan hemma, då rör det sig om så stora virusmängder.

I skolorna oroas man för att inte heller detta år kunna ordna vårfest i skolan.

– Som läget är nu är det kanske inte att rekommendera att ha fester i skolan. Men jag tror att vi når toppnivåer för smittan om ett par veckor och sedan börjar det gå neråt. Jag skulle inte ge upp hoppet för en vårfest i skolan. Det är långt till slutet av maj så jag tror nog att det rentav kan lyckas, säger Jeff Westerlund.

Text och foto: Tom Ahlfors