Krista Kiuru fick böja sig – ingen nationell rekommendation om distansundervisning

51805375146_6ebf6c46de_k
Krista Kiuru fick inte sin vilja igenom. Hennes ministerkolleger ville inte ha distansundervisning.

Regeringens coronaministergrupp ger ingen nationell distansundervisningsrekommendation. Beslut om distansundervisning fattas, precis som tidigare, lokalt om smittläget så kräver. THL har hela tiden förespråkat närundervisning, och det hörsammade ministergruppen.

Ministergruppen samlades till ett maratonmöte i fredags (7.1) för att dryfta det allt svårare coronaläget. Någon nationell distansundervisningsrekommendation blev det alltså inte, däremot kom ministergruppen med en rad andra rekommendationer som skall förhindra smittspridningen.  Bland annat föreslår man att alla elever skall erbjudas två hemtest i veckan. Hur detta skall ske i praktiken är i skrivande stund oklart.

– Hemtestningen kan vara lärarnas ansvar, slår FSL:s ordförande Inger Damlin fast.

Vidare föreslås att hela klassen skall försättas i karantän om ett coranafall uppdagas skall. Det är skäl att poängtera att detta är en rekommendation, beslut om karantän fattas av de lokala hälsovårdsmyndigheterna.

I Nyland har 11 kommuner med Helsingfors i spetsen gått in för att slopa karantänen. Smittspårningen är så överbelastad att den har mist sin funktion. Den som exponeras av viruset skall undvika fysiska kontakter, uppmanar Helsingfors stad.

– Regeringens besked att en hel skolklass ska sättas i karantän då en elev är sjuk är i praktiken omöjligt att verkställa, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen till Svenska Yle.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) vill nu att man så snart som möjligt skall försäkra sig om att undervisningspersonalen får den tredje vaccindosen.

– Det allra viktigaste är ändå att vi beslöt att det inte görs en nationell rekommendation om distansundervisning. Närundervisningen är mycket viktig för barnen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Distanskortet på bordet igen

Det har varit många svängar kring distansundervisningens vara eller icke vara. Strax före jul slog regeringen fast att det varken blir förlängt jullov eller distansundervisning.

– Restriktioner som drabbar barn och unga skall vara den sista åtgärden, sade Li Andersson då.

Statsminister Sanna Marin (SDP) konstaterade att frågan grundligt diskuterats före jul och hon uttryckte en viss förvåning över att distansundervisningen dök upp på agendan igen.

Social- och hälsovårdsministeriet öppnade för distans

Diskussionen om distansundervisning tog fart när Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila i en intervju för Yle uppgav att ministeriet föreslår att vårterminen inleds med en distansundervisningsperiod.

– Våra verktyg börjar ta slut i verktygsbacken, motiverade Varhila förslaget. Det är tjänstemännens ansvar att försöka förhindra sprittspridningen.

Kiuru: Inte tryggt att återvända till skolan

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) hakade på och konstaterade att omikronvarianten av coronaviruset drar fram som en tsunami.

– Jag är rädd för att det inte är tryggt att återvända till skolan, sade Kiuru på en presskonferens om fenomenet postcovid, strax innan ministergruppens möte.

– Det här är inte längre någon lek, vi har förlorat bärkraften inom sjukvården. Är det bara jag som får kalla kårar, sade hon och hänvisade till veckans 40.000 coronafall.

Ingen rekommendation

Men Krista Kiuru fick alltså böja sig. Beslutandemakten när det kommer till distansundervisning ligger så som tidigare på utbildningsanordnarnas, i praktiken kommunernas, bord. Kommunala organ kan om smittläget så kräver fatta beslut om att stänga läroinrättningar och därmed gå in för exceptionella undervisningsarrangemang, dvs distansundervisning. Även Regionförvaltningsverken kan stänga läroinrättningar inom sitt verksamhetsområde.

THL: Ingen grund för distansundervisning

Ett tungt vägande skäl till att distansrekommendationen gick upp i rök är att THL inte fann det motiverat.

– Det är inte epidemiologiskt motiverat att gå in för distansundervisning, sade överläkare Otto Helve, vid THL.

De stora städerna gick sin egen väg

Många kommuner struntade i att invänta regeringens riktlinjer. I till exempel Helsingfors meddelade biträdande borgmästare Nasima Razmyar medan ministergruppens möte pågick att läsåret inleds normalt med närundervisning.

– Beslutet om distansundervisning är kommunernas, skrev Razmyar på Twitter. Barnen och de unga skall inte vara de som löser den försämrade coronasituationen. Lösningarna måste hittas på annat håll.

Razmyar, som ansvar för utbildningssektorn, kritiserar också ministergruppens riktlinjer om karantän. Om varje coronafall resulterar i att hela klassen försätts i karantän landar man ändå i distansundervisning och skolgången blir splittrad, menar Razmyar.

OAJ flaggade för distans

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har under hela coronapandemin slagit ett slag för att hålla i gång närundervisningen. Omikron-varianten fick ändå lärarfacket att revidera sin åsikt och man var beredd att stöda förslaget att gå in för distansundervisning.

– Omikron har helt förändrat situationen, eftersom den nu sprider sig även bland barn och barn sprider corona precis som vuxna. Vi ser inte att alternativen är distansundervisning eller ”normal” närundervisning i en situation där en stor del av eleverna, studerandena och lärarna är i karantän eller sjuka och borta från närundervisningen. I vilket fall som helst kräver situationen massiva undantagsarrangemang, sade Olli Luukkainen, ordförande för OAJ inför mötet.

Efter att regeringen kommit med sina riktlinjer konstaterade Luukkainen att beslutsfattarna måste skrida till åtgärder för att förstärka coronasäkerheten.

 – Annars befinner vi oss i en situation där sjukdomsläget tvingar fram ett beslut om övergång till distansundervisning. Nu får ingen tid gå till spillo. Utbildningsanordnarna ansvarar för en frisk och trygg arbetsmiljö i daghem, skolor och läroanstalter, konstaterade Olli Luukkainen.

FSL: ”Usel kommunikation”

Vid Finlands svenska lärarförbund FSL förvånar man sig över Social- och hälsovårdsministeriets utspel.

– Att säga en sak före jullovet och en annan direkt efter är dålig kommunikation som vi inte behöver nu, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Hon är nöjd över att regeringen sköt ner ministeriets förslag och att den lokala beslutanderätten om distansundervisning kvarstår.

– Det är olyckligt att man bollar av och an med skolan som en slags politisk spelbricka. Vi har levt med pandemin ett bra tag nu och man skulle förvänta sig mindre maktkamp mellan olika ministerier och myndigheter och mer framförhållning och samsyn, säger Damlin.

– Vi vet att epidemiläget är svårt men vi vet också att närundervisning är den bästa pedagogiska lösningen för våra barn och unga och därför understöder FSL fortsättningsvis att beslut om distansundervisning fattas lokalt och endast då det är absolut nödvändigt.

– Arbetsgivarna måste nu ta sitt ansvar på allvar och måna om sina arbetstagare som befinner sig i en pressad sits.

Artikeln uppdaterad 10.1.2022 kl 15.10.

Text: Mattias Fagerholm

Läs också:

Ledarkommentar: Farsartad distansdans

Distansundervisning på Åland

Distansundervisning eller inte? Vad tycker du? Tyck till i kommentarsfältet nedan.

Ett svar till “Krista Kiuru fick böja sig – ingen nationell rekommendation om distansundervisning”

  1. De senaste dagarnas utspel kan anses rent sagt frusterande och förvirrande. Att utsätta en arbetskår som redan är utmattad för en sådan fars redan innan jullovet och nu igen inför vårterminen, känns rent sagt oansvarigt beteende på ministernivå. Beslut och rekommendationer behövs tas på grundade premisser och helst i god tid. Att regionalt och lokalt besluta om distansunderving är den rätta vägen. Vi har olika skolor och olika coronasituationer i landet. Snabba beslut behöver dock kunnas tas om så behövs. En del av de sk. nya rekommendationerna kan dock ifrågesättas hur de i praktiken kan genomföras. Så länge munskyddsanvändning är endast en rekommendation så har eleven rätt att få undervisning, trots den har ingen mask eller använder den fel. Vi lärare kan nog uppmana eleverna att använda den bättre, det gör vi redan. Självtest av corona, väntar med spänning hur det ska genomföras. Vi lärare ska undervisa, inte sköta ”hälsovårdsuppgifter”.
    I detta utspel har också OAJ och FSL uttalat sig, vilket de bör göra. De ska stå upp för oss lärare och rektorer. Vinklingen av uttalanden har delvis varit olika och även ändrat under debatten. Enligt mig behöver inte FSL och OAJ ha samma syn på allt. Vi är ett självständigtförbund och ska ha rätt att ha egna åsikter. I denna debatt bör även kommas ihåg att det fanns många lärare som var för närundervisning och likaså många som förespråkade distansundervisning. Så i den här fågan kan man fundera att oberoende hur uttalanden varit så skulle åsikterna varit delade. Debatt blev det av olika karaktär, bra så. Alla gör så gott de kan, även fackförbunden. Därtill kan påpekas att det finns både positiva och negativa aspekter med bårde när- och distansundervisning, ej endast ur elevperspektiv utan även ur lärarperspektiv. Huvudsaken är nu att vi koncentrerar oss på att få en så säker arebtsmiljö som möjligt de kommande veckorna. Det blir sannolkit utamande då många lärare är sjuka samtidigt. För att lyckas med vårt arbete behöver vi bättre stöd av arbetsskyddet, arbetgivaren och hemmen. Och till sist ministeriet kan se sig i spegeln och fundera hur de i framtiden kan underlätta vårt arbete, tack!