Alla elever i årskurs 1-3 kan vid behov få närundervisning

Li Andersson
Samlingspartiet har inte längre någon kredibilitet i utbildningspolitiken, ansler Li Andersson (VF).

I fortsättningen kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning.

På grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset begränsade man först närundervisningen till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion.

Undervisningsminister Li Andersson konstaterar på Twitter att definitionen av vilka branscher som är kritiska har förorsakat förvirring och resulterat i varierande tolkningar bland anordnare av grundläggande utbildning.

Preciseringen innebär ändå inte att man måste gå till skolan. Elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.

Ändringen ökar elevernas lika rätt att vid behov få närundervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. För elever i årskurs fyra till tio ordnas undervisningen som distansundervisning och genom alternativa undervisningsmetoder istället för närundervisning. Syftet med begränsningarna är i första hand att förhindra spridningen av coronaviruset.

FSL:s ordförande Christer Holmlund har förståelse för att det förändrade direktivet leder till en viss oro på fältet. Lärarna har gjort en kraftansträngning för att få distansundervisningen att fungera och nu kommer direktiv som kräver nya åtgärder.

– Nu behövs tydliga instruktioner från undervisningsministern och Utbildningsstyrelsen. Vilka direktiv bör följas? Vad kan man ge avkall på i skolorna? På vilken nivå skall ribban läggas? Om tydligheten saknas finns det en risk för att lärarna jobba ihjäl sig, säger Holmlund.

Ändringen i förordningen träder i kraft måndagen den 23 mars 2020.

Artikeln uppdaterad kl 16.21 med en kommentar av Christer Holmlund.

Läs också:

Hur ordna distansundervisning på bästa sätt?