Hur ordna distansundervisningen på bästa sätt?

corona korsholm
Vicerektor Linda Felixson (t.v) och rektor Lena Sjöholm-Fahllund försöker greppa hur distansundervisningen ska ordnas.

Hur stort är behovet av närundervisning? Hur ska distansundervisningen ordnas? Frågorna var många dagen efter att regeringen meddelade att grundskolorna stängs. Vi tar en dag i taget, säger Lena Sjöholm-Fahllund, rektor för Smedsby-Böle skola.

Måndagen den 16 mars kommer på många sätt att bli historisk. Det var dagen som Finlands regering meddelade att landets skolor stängs och att det fram till den 13 april råder undantag på grund av coronaviruset.

– Det är ett helt nytt läge. Den finländska skolan har aldrig varit med om det här tidigare. Den information vi har nu behöver inte stämma imorgon. För mig som rektor handlar det nu om att kontinuerligt uppdatera informationen och hålla lärare, elever och föräldrar lugna. Vi tar en dag i taget, säger Lena Sjöholm-Fahllund, rektor för Smedsby-Böle skola i Korsholm.

Kom regeringens beslut som en chock?

– Redan veckan innan började vi arbeta med en preliminär handlingsplan. Så mentalt hade några av oss förberett oss på att skolan kan komma att stänga. Men om vi går tillbaka några veckor trodde vi aldrig att det skulle hända. Det har gått otroligt snabbt, säger hon.

För henne började tisdagen därpå med ett möte med kommunens skolledning. Några timmar efter att Läraren kom på besök skulle hon hålla ett personalmöte om behovet av närundervisning och hur distansundervisningen ska ordnas.

Preliminär plan

Kvällen innan hade vårdnadshavarna fått meddelandet att endast de elever som inte kan stanna hemma bör komma till skolan. Cirka 50 av de drygt 300 eleverna dök upp i tisdags.

– Vi gjorde så här för att direkt kunna börja planera åtgärder. Nu har vi har en preliminär plan och vi kommer gällande distansundervisningen att jobba utifrån elevernas ålder. För våra högre årskurser kommer vi att jobba mera digitalt medan vi för de lägre, årskurserna 1-3, kommer att börja med veckobrev och informera via Wilma. Därefter ser vi hur det börjar fungera, berättar hon.

En handfull elever, vars båda föräldrar arbetar med uppgifter inom landets beredskap, kommer att få närundervisning. 

– De barnen har rätt till närstudier i skolan och vi kommer troligen begränsa timantalet till klockan 9-13. Sedan måste vi utreda vem som ger närundervisningen och hur det ska fördelas.

Någon distansundervisning ordnas inte den första veckan. I stället går de dagarna åt att planera hur den ska genomföras. Huvudfokus ligger till en början är på ämnen som modersmål, matematik och språk. Färdighetsämnen kommer till att börja med i andra hand.

– Vi måste nu tillsammans fundera vilka alternativ som finns och utreda vilka digitala hjälpmedel som kan användas. Men troligen kommer exempelvis google classroom att användas och där kommer jag att sätta ut uppgifter och eleverna kan chatta direkt med mig.

– Några planer på att exempelvis streama undervisning har vi inte, säger Linda Felixson, vicerektor och klasslärare i årskurs sex.

Så här kommer det att se ut i de finländska skolorna åtminstone fram till den 13 april.

Alla kommer göra olika

Den första veckan efter att undantag utlystes är hela personalen på jobb på Smedsby-Böle skola. Hur stor del av personalstyrkan som fortsättningsvis kommer vara fysiskt på jobb efter den veckan är ännu oklart.

– Beroende på skolans storlek och geografisk placering kommer alla att göra olika. Just nu vet jag inte hur det kommer att bli. Men som rektor tänker jag mig att några turar om att vara här medan andra jobbar på distans. Det blir min uppgift att fördela arbetet mellan personalen, förklarar Sjöholm-Fahllund.

Edsevö skola i Pedersöre är en betydligt mindre skola med 32 elever. Exakt hur distansundervisningen ska ordnas där var också oklart i tisdags.

– Vi rektorer ska ha ett virtuellt möte och gå igenom situationen för varje skola. Men våra elever och lärare är beredda på distansundervisning och för till exempel de äldre barnen kommer vi i huvudsak använda google drive. Utöver det kommer vi också att ge uppgifter och arbeten via Wilma.

– Hur vi kommer göra exakt kan jag inte svara på i dagsläget. Det är en exceptionell situation och vi måste prova oss fram och hjälpas åt, säger skolans rektor Hanna Molander.

Räknar med fackliga frågor

Linda Felixson, som tillika är huvudförtroendeman i Korsholm och viceordförande för FSL:s styrelse, räknar också med att det uppstår fackliga frågor.

– Som förtroendeman kommer jag aktivt att följa med vad som händer och vad OAJ och FSL informerar om. Det kan handla om allt från lärarnas rättigheter till skyldigheter men det återstår att se, säger hon.

Och fortsätter:

– Vi ska komma ihåg att det här inte är fråga om någon ledighet för personalen trots att närundervisningen till stora delar upphör. Vi lärare får lön och fortsätter jobba och jag tror det kommer finnas mycket jobb.

Hon får medhåll av Sjöholm-Fahllund.

– Jag tror inte lärarna får mindre jobb i och med situationen. Tvärtom kan det bli mer jobb innan vi får allt att löpa, speciellt för rektorerna som på ett helt annat sätt nu arbetar med information och möjliga direktiv. Och efter undantaget väntar också mycket arbete när själva efterarbetet börjar.

Hon tror också att perioden av undantag som nu råder på sikt kan föra med sig något positivt.

– Nu får vi testa och lära oss och se vad som fungerar i praktiken och inte gör det. Fungerar distansundervisningen och virtuella möten med personalen. Jag tror vi kommer att lära oss mycket och som rektor kommer min huvuduppgift vara att se till att ingen lämnas ensam, säger hon.

I tisdags meddelade S&S Läromedel att man stöder studier på distans genom att erbjuda grundskolorna fri tillgång till digitala elevlicenser resten av vårterminen. Varje skola som vill ta del av de här ska sammanställa sina önskemål och meddela förlaget.

Text: Christoffer Thomasfolk

Läs också:

Skolorna stängs i en månad på grund av Coronaviruset