Skolorna stängs i en månad på grund av Coronaviruset

skolorna stäns_webbsidan
Skolorna skall hålla stängt i en månad.

Skolorna i Finlands stängs på grund av Coronaviruset. Regeringen fattade beslutet idag och senast på onsdag (18.3.2020) skall skolorna bommas igen. Skolorna hålls stängda i en månad, fram till den 13.4.

– Det är omvälvande åtgärder som påverkar hela yrkeskåren, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Vid skolorna skall man nu gå in för distansundervisning. Lagen om grundläggande utbildning känner dock inte till distansundervisning, men juridiskt hänvisar regeringen till paragraf 18 som beskriver särskilda undervisningsarrangemang. I moment tre slås fast att studierna av skäl som har samband med elevens hälsotillstånd, kan arrangeras på annat sätt än vad som stipuleras i lagen.

I praktiken ger Undervisnings- och kulturministeriet en rekommendation och Regionförvaltningsverket följer upp med bindande instruktioner för kommunerna.

Utbildningsstyrelsen skall på tisdag (17.3) komma med närmare direktiv om hur distansundervisningen skall arrangeras. Olli Luukkainen betonar att det entydigt är på arbetsgivarens ansvar att se till att lärarna har de verktyg som behövs för distansundervisning.

De elever i årskurserna 1-3 som har föräldrar som jobbar inom centrala funktioner i samhället utgör ett undantag. För dem bör närundervisning arrangeras. Det samma gäller elever med särskilda behov. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Arrangemangen träder inte i kraft omedelbart utan onsdagen den 18 mars 2020.

– Det är skäligt att ge en dag för att ge skolorna en möjlighet att förbereda sig för hur man skall ordna undervisningen, säger undervisningsminister Li Andersson.

I och med att skolorna stängs förändras inte lärarnas arbetsskyldighet. Samtidigt består även arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det innebär exempelvis att arbetsgivaren har rätt att bestämma om lärarna bör befinna sig på skolan eller inte. Lönen betalas ut i normal ordning.

Enligt lagen om grundläggande utbildning kan arbetstiden förlängas med högst sex arbetsdagar om undervisningen av tvingande skäl inte kan ordnas på dagar som har bestämts som arbetsdagar. Enligt Olli Luukkainen finns dock för tillfället inga planer på att förlänga skolåret in på sommarlovet.

Studentskrivningarna kommer att genomföras så som planerat. Studentskrivningarna tidigarelades nyligen och den tidtabellen består.

Lärarna inom småbarnspedagogiken omfattas inte av åtgärderna. Däremot rekommenderar regeringen att vårdnadshavarna i mån av möjlighet håller barnen hemma.

Läs också:

Hur ordna distansundervisningen på bästa sätt?

För de elever som har skolan som sin trygga plats blir det problem”

Coronaviruset och skolan