”För de elever som har skolan som sin trygga plats blir det problem”

Kurt Torsell
Kurt Torsell vid Utbildningsstyrelsen tror att Svenskfinland är väl rustat för den utvidgade läroplikten.

Utbildningsstyrelsens svenska direktör Kurt Torsell oroar sig för de elever som har haft skolan som den fasta punkten i livet. Hur klarar de på sikt en stängd skola och distansundervisning?

Situationen i de finländska skolorna är exceptionell för tillfället. Frågorna är fler än svaren. Vid Utbildningsstyrelsen jobbar man för högtryck för att kunna ge skolorna anvisningar för hur de skall hantera situationen.  Ett problem är att det finns ganska mycket tolkningsmån i lagförordningen.

– Våra jurister går igenom lagpaketet. Men vår roll är inte att tolka lagen, konstaterar Kurt Torsell.

I mån av möjlighet försöker man ändå vid Utbildningsstyrelsen ge lärare och utbildningsanordnare råd kring hur de skall styra upp undervisningen.

Hur kommer skolorna att klara det här?

– Nog kommer de att klara det. Men alla som har övat på ett prov tillsammans med sitt barn vet att i något skede kör man fast. Man kommer till en punkt då man vill sätta sig ner tillsammans med en lärare. Det är klart att det är en skillnad att få undervisning på distans.

– Den utjämnande faktorn som skolan vanligtvis utgör är nu borta.

Hur ser elevers försäkringsskydd ut då de jobbar på distans?

– Regionförvaltningsverket har gjort tolkningen att det är jämförbart med skolvägen. Vi har alltså inte övervakningsansvar men nog försäkringsansvar och sjukvårdsansvar. Det är helt logiskt.

Hur skall man sköta elevvården under den här perioden?

– Endast i den omfattning som är möjligt, står det i förordningen. Använd sunt bondförnuft.

– För de som är i skolan gäller ju normala regler. De har hela paletten i bruk, dvs skolskjuts, skollunch, eftis och också elevvård. Men det är klart att elevvårdstjänster är svåra att arrangera per distans.

– Jag tror själv att ett problem kommer att bli de elever som har haft skolan som den trygga platsen i sitt liv, där de har fått ett varmt mål mat om dagen. De eleverna kommer att behöva hjälp framöver.

Tar det här slut den 13.4?

– Det vågar jag inte svara på. Förhoppningsvis börjar siffrorna på smittade sjunka i Europa.

Hur länge kan man hålla på med distansundervisning? Kan man tex köra vårterminen till slut så här?

– Allt är möjligt, men är det önskvärt? Om vi den 13.4 har samma läge och hälsovården är överbelastad, så inte kan vi ju skicka barnen till skolan då. I den situationen läggs utbildningen på plats två och hälsan på plats ett.

Skall lärarna vara på arbetsplatsen eller jobba på distans?

– Tolkningen är att arbetsgivaren kan kräva att de är på arbetsplatsen, men vad jag kan förstå har det inte drivits till sin spets. Många har gjort så att alla lärare är på skolan den första veckan, men så begriper ju alla att om vi har stora skolor med närmare hundra anställda så är det inte i lagens anda att ha personalen fysiskt på arbetsplatsen.

– Det här går ändå inte under kategorin max 10 personer på samma plats. Regionförvaltningsverket har tagit ställning till företag. Att fler än tio personer kommer på jobb kan inte ses som ett lagbrott. Det definieras inte som en samling på över tio personer. Men kurser eller föredrag ses nog som en samling.

Så man kan vara 20 lärare på plats i en skola?

– Så skulle jag tolka det.

Finns det en risk för att skolåret förlängs?

– Skolan är ju igång. Då finns ingen orsak att förlänga skolåret. Om det blir sådan kalabalik att skolan stängs helt och hållet och undervisningen stoppas är det en annan sak. Men nu finns ju inget behov att förlänga skolåret, säger Kurt Torsell.  

Läs också:

Skolorna stängs i en månad på grund av Coronaviruset

Hur ordna distansundervisningen på bästa sätt?