Kurt Torsell fortsätter vid UBS

kurt_torsell_E3A3548-1

Kurt Torsell (bilden) fortsätter som direktör för enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen under en andra tidsbunden period 1.9.2023–31.8.2028.

Enheten för svenskspråkig verksamhet ansvarar för utvecklingen av den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken samt de svenskspråkiga tjänsterna inom Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde i samarbete med de övriga enheterna vid ämbetsverket. 

Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhet är placerad i huvudfunktionen Lärande, utbildning och kunnande och Torsell samarbetar med direktören för huvudfunktionen Jarkko Niiranen. Huvudfunktionen har i uppgift att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet och ansvarar för statsunderstödsprocesserna och samordningen av projekt som beviljats statsunderstöd.