Förhandlingarna strandade – riksförlikningsmannen kallas in

fsl2_fridalonnroos-43
Olli Luukkainen och Markku Jalonen tar hjälp av riksförlikningsmannen.

Förhandlingarna inom den kommunala sektorn har avslutats – utan resultat. Nu försöker man nå en lösning med riksförlikningsmannens hjälp. Tjänstekollektivavtalen löpte ut den sista mars och vi är därmed inne i ett avtalslöst läge.

Ett magplask

Olli Luukkainen, ordförande för både lärarfacket OAJ samt även förhandlingsorganisationen FOSU, är besviken.

– Det är uselt att löntagarna för Finlands största förhandlingsområde behandlas så här. Inom så gott som alla andra branscher har man nått avtal, men slutresultatet av månaders förhandlingar inom den kommunala sektorn är ett magplask. De kommunalt anställda bär i detta undantagstillstånd ett ansvar för att hålla igång Finland, säger Luukkainen.

Ansträngd kommunekonomi

Kommunarbetsgivarna KT säger att förhandlingarna har försvårats av att vissa lönekrav har överskridit den allmänna linjen. Förhandlingarna havererade tidigare då KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen konstaterade att det inte fanns förutsättningar att fortsätta förhandla då vårdfacken Super och Tehy lade fram lönekrav som överskred 10 procent.

Sedermera återupptags förhandlingarna, men har nu igen hamnat i en återvändsgränd och båda parterna flaggar för att kalla in riksförlikningsmannen.

– Lönekraven är verkligt tuffa med tanke på att den kommunala ekonomin var svag redan före coronaepidemin förorsakade extra utgifter och mindre skatteintäkter, skriver KT i ett pressmeddelande.

— Nu erbjöds huvudsakligen endast textförsämringar. Enighet nåddes inte ens om den allmänna nivån på löneförhöjningarna och slopandet av arbetstidsförlängningen, de så kallade kiky-timmarna, säger Olli Luukkainen.

– Vi vände kanske inte på alla stenar, också om högen bara blev större. Vi har bett om riksförlikningsmannens hjälp, det har man gjort förr inom kommunsektorn. Men inga varsel om arbetsmarknadskonflikter har getts, skriver FOSU:s verksamhetsledare Maria Löfgren på Twitter.

FOSU är förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade, och representerar därmed bland annat lärarna.

Riksförlikningsmannen kallade kommunbranschens parter till en första förhandling 1.4. Förhandlingarna återupptas 3.4.

Avtal inom den privata undervisningssektorn

Om det går knackigt med förhandlingarna inom den kommunala sidan har det gått bättre inom den privata undervisningssektorn. Lärarfacket OAJ och Bildningsarbetsgivarna har nått ett avtal.

Det är fråga om ett avtal på 24 månader med en kostnadseffekt på 3,2 procent. Avtalet träder i kraft den 1.4.2020.

Bestämmelserna om arbetstidsförlängningen, dvs de så kallade kiky-timmarna, slopas den 1.8.2020.

Avtalet berör totalt omkring 23.000 arbetstagare.

För FSL:s del handlar det om lärarna vid Svenska samskolan i Tammerfors, Björneborgs svenska samskola, Kotka svenska samskola och Svenska Privatskolan i Uleåborg.

Man har också nått ett avtal för universitetens och övningsskolornas del. Även det avtalet sträcker sig över 24 månader och följer den allmänna linjen.

Avtal också inom den statliga sektorn.

Också inom den statliga sektorn har man nått ett avtal. Uppgörelsen ger en löneförhöjning på 3,07 procent under avtalsperioden, vilket följer den allmänna linjen. Även kiky-timmarna försvinner. Avtalsperioden är 23 månader och sträcker sig från 1.4.2020-28.2.2022.

Totalt berörs över 70.000 statliga tjänstemän.

Text: Mattias Fagerholm

Läs också:

Allt du behöver veta om vårens förhandlingar