Så mycket stiger din lön tack vare kopplingen till exportindustrin

oaj-murto-katarina_by-leena-koskela075
Jag är nöjd över att kopplingen till referensbranscherna genomförs fullt ut, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Ett avtal om hur exportindustrins avtalslösningar påverkar de kommunala löneförhöjningarna har nåtts. Avtalet ger 1 procents löneförhöjning utöver de förhöjningar som man kom överens om i somras. Utöver detta betalas en engångsersättning på 467 euro.

– Jag är väldigt nöjd över att kopplingen till referensbranscherna genomförs fullt ut, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Ett förhandlingsresultat nåddes sent på fredag kväll (3.3) och under tisdagen (7.3) godkändes det av samtliga förhandlingsparters beslutande organ.

Det som man har nått enighet kring är på vilket sätt exportbranschens avtalslösningar skall synas i de kommunala löneförhöjningarna i år och nästa år. I sommarens avtalsuppgörelse slog man nämligen fast att om löneförhöjningarna i de tre referensbranscherna (teknologiindustrin, kemiindustrin samt bil- och transportbranschen) överstiger 1,9 procent så skall det också återspeglas i kommunsektorns avtalsförhöjningar 2023 och 2024.

Vad innebär avtalet?

Utöver de löneförhöjningar som man redan kommit överens om betalas 1.6.2023 en allmän löneförhöjning på 0,70 procent och en lokal justeringspott på 0,30 procent. 30.6 betalas ett engångsbelopp på 467 euro. Utöver detta får även lärarna inom småbarnspedagogik en engångsersättning på 150 euro. 

År 2024 betalas en allmän förhöjning på 0,77 procent och en lokal justeringspott på 0,33 procent.

Sammanlagt blir löneförhöjningarna 4,1 procent år 2023 samt 4,0 procent år 2024. Utöver detta tillkommer engångsersättningarna.

FSL:s ordförande Inger Damlin förhåller sig positivt till slutresultatet.

– Jag är glad att man nådde en lösning förhandlingsvägen. Ett gott förhandlingsklimat ger resultat. Det visar på ömsesidig respekt mellan parterna, säger Damlin.

UKTA-förhöjningarna 2023 och 2024

2023

Allmän löneförhöjning2,02 %
Central justeringspott0,18 %
Lokal justeringspott0,7 % 
Löneutvecklingsprogram1,2 %fördelas lokalt
Totalt:4,1 %
Utöver detta tillkommer en engångsbetalning på 467 euro 30.6.2023.

2024

Löneutvecklingsprogram0,4 %fördelas centralt
Allmän löneförhöjning2,27 %
Lokal justeringspott0,73 %
Löneutvecklingsprogram0,6 %  fördelas lokalt
Totalt:4,0 %