Murto: Hur hamnade vi här?

Katarina Murto
OAJ:s ordförande Katarina Murto: "Har vi tagit våra väl utbildade lärare som en självklarhet?"

Utbildningen har i årtionden varit hörnstenen i välfärdsstaten Finland. Men sedan slutet av 1990-talet har vi med minskande resurser kämpat för att hålla kvaliteten på en hållbar nivå. Det är inte längre möjligt. Hur har vi hamnat i den situationen att vi har låtit utbildningen sjunka allt djupare? Har vi tagit vårt kvalitativa utbildningssystem och våra högt utbildade lärare som en självklarhet?

Det frågade OAJ:s ordförande Katarina Murto när hon öppnade lärarfackets fullmäktigemöte.

-Var tredje elev inom den grundläggande utbildningen behöver stöd i sitt lärande, det finns inte tillräckligt med speciallärare, elevhälsan fungerar inte, elevgrupperna är för stora, specialklasser finns inte i tillräckligt stor utsträckning och ungdomsvåldet samt de mentala problemen har ökat, sade Murto då hon listade de utmaningar som utbildningsfältet tampas med.

Utbildningsnivån har sjunkit allt djupare i takt med mindre finansiering, framhåll Murto med en tydlig adress till regeringsförhandlarna i Ständerhuset. Skolorna har i allt högre grad fått axla ansvaret för olika samhällsproblem.

-Nu måste det bli ändring på det här! Skolorna och lärarna kan inte hela tiden pådyvlas nya uppgifter och ansvarsområden, sade Murto.

Haltande avtalssystem

OAJ:s ordförande blickade också tillbaka på den senaste avtalsrundan. Hon betraktade kommunsektorns avtalslösning och kopplingen till referensbranscherna som en förhandlingsseger, men pekade på brister i det nuvarande avtalssystemet.

-I stället för att man på riktigt skulle gå in för branschspecifika avtal sneglar alla på de andra avtalsborden och målet tycks snarast vara att hindra andra från att nå ett bättre avtal. Den exportdrivna modellen som EK förespråkar fungerar inte för oss. Det kan inte vara så att Teknologiindustrin dikterar kostnadsramen inom OAJ:s avtalsområden, sade Murto.

-Systemet för medling i arbetstvister motsvarar inte längre dagens arbetsmarknadssituation och en reform är nödvändig för att vi inte ska stampa på stället.

OAJ:s högsta beslutande organ samlas till möte i dagarna tre, 10-12-5.2023.