Distansundervisning vårterminen till slut allt troligare

Li Andersson
Undervisningsminister Li Andersson kommer med nya direktiv på måndag.

Hur länge hålls skolorna stängda? Enligt regeringens beslut är det huvudsakligen distansundervisning som gäller fram till 13.4. På måndag väntas regeringen fatta beslut om hur undervisningen skall arrangeras under resten av vårterminen. Ingenting tyder på att skolorna slår upp sina dörrar.

HS: Skolorna förblir stängda

Enligt tidningen Helsingin Sanomats uppgifter kommer skolorna fortsättningsvis att vara stängda efter den 13.4. En möjlighet är att distansundervisningen fortsätter i ytterligare en månad, alternativt vårterminen till slut.

Den 16.3 beslöt regeringen att skolorna huvudsakligen går in för distansundervisning. Eleverna i årskurserna 1-3 har dock vid behov rätt att få närundervisning, men undervisningsminister Li Andersson har vädjat till alla föräldrar att om möjligt hålla sina barn hemma.

Varför öppna en port när vi stänger alla andra?

Det mesta talar för att distansundervisningen fortsätter. Tuija Kumpulainen, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet, säger till Iltalehti att coronaepidemin är så i startgroparna ännu att skolorna knappast kan öppnas före sommarlovet.

– Min gissning är att skolorna inte öppnar. Det skulle vara ologiskt. Varför skulle vi öppna en port då vi har stängt alla andra, säger Kumpulainen.

Juha Tuominen, vd för HNS, konstaterade i torsdagens A-talk att vi troligen ser epidemins topp i mitten av, eller i slutat av maj månad. Också det talar mot att utöka närundervisningen.

Olli Luukkainen: Inte klokt att ge närundervisning

– På måndag får vi veta hur länge undantagstillståndet gäller utbildningen. Jag är av den åsikten att det skulle vara klokast att redan nu fatta beslut om att ingen närundervisning ges under våren, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Christer Holmlund: Se lärarnas arbetsbörda

FSL:s ordförande Christer Holmlund är inne på samma linje.

– Som läget är nu är det högst sannolikt att vi fortsätter med distansundervisning till läsårets slut. Därför skulle det vara viktigt att man nu ser på lärarnas arbetsbörda. Lärarna har tänjt på gränserna vilket tär på orken i förlängningen, säger Holmlund.

– Jag efterlyser tydliga direktiv av regeringen. Var skall lärarna lägga ribban med tanke på läroplansmålen?

Birgitta Ponthin: Jag lyfter på hatten

Lärarnas arbetsbörda är något som Åshöjdens rektor Birgitta Ponthin också bekymrar sig för. Om distansundervisningen förlängs blir det att igen sätta sig ner och fundera hur man skall lösa det.

– Jag lyfter på hatten för lärarna. Det är jättemycket jobb. Jag är orolig för lärarnas ork, säger Ponthin.

Martin Ahlskog: Det här är inte över

Martin Ahlskog är rektor för Sursik skola i Pedersöre. Han efterlyser en tydlighet från regeringens sida.

– Det viktigaste skulle vara att få veta vad som gäller. Men vi är nog inställda på att det här inte är över. Alla andra åtgärder sträcker sig ju sig också till slutet av maj, säger Ahlskog.

Text: Mattias Fagerholm