Historisk inramning på FSL:s fullmäktigemöte

sourander leder mötet
Christoffer Sourander hoppas på ett fysiskt fullmäktigemöte i höst.

Coronaviruset har präglat det senaste året i skolvärlden och pandemin påverkade också inramningen på FSL:s vårfullmäktigemöte. Mötet genomfördes nämligen helt och hållet på distans. Det här är ett historiskt möte. Vi har aldrig gjort så här tidigare, konstaterade förbundsordförande Inger Damlin i sitt öppningsanförande.

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen, som framförde Svenska riksdagsgruppens hälsning till fullmäktige, konstaterade att det mesta har handlat om coronan den senaste tiden. Han tog tillfället i akt och visade sin uppskattning för det lass som utbildningssektorn har fått dra under pandemin.

– Tack till alla lärare för ett otroligt stort arbete, sade Ollikainen.

Ollikainen konstaterade att regeringen har riktat en hel del pengar till stödfunktioner, men att behovet av tilläggsfinansiering är stort på alla stadier. Regeringens ramförhandlingar inför nästa års budget pågår, så frågan om resurser till utbildningssektorn är i allra högsta grad aktuell. Den utbildningspolitiska redogörelsen som nyligen överlåtits till riksdagen har kritiserats för att den saknar konkreta lösningar när det kommer till finansieringen. Finland ligger på den punkten steget efter de övriga nordiska länderna.

– Behovet är enormt, men det skall finnas medel att täcka det också. Finansieringen är nästa skede, sade Ollikainen.

I sitt svep över vad som är aktuellt inom utbildningspolitiken lyfte han även fram behovet av en svensk tjänsteman på Undervisnings- och kulturministeriet. En fråga som också FSL har jobbat för.

– Ett svenskt öga på beredningen är viktigt, sade Ollikainen.

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) tackade lärarkåren för arbetsinsatsen under coronaåret. Foto: Mattias Fagerholm

Grillad av FSL:s fullmäktige

Mikko Ollikainen har lärarbakgrund och konstaterade att han därmed inte har några problem med att prata 45 minuter i sträck, men han höll sig till det kortare formatet och bjöd i stället in fullmäktige till diskussion.

Anna Nylund, Korsholms lärarförening, konstaterade att lärarfacket OAJ drivit frågan om mentorskap för unga lärare och ville veta om frågan vunnit gehör i budgetförhandlingarna.

– Jag känner inte till detaljerna men det låter som en bra idé. Det kunde motverka en drop out från läraryrket. Jag skall sätta ett meddelande till Ständerhuset, lovade Ollikainen.

Fullmäktigeordförande Christoffer Sourander ondgjorde sig för sin del över det höga reformtempot i skolan.

– Ge oss lite andrum. Ge oss tid att jobba med processerna, löd Souranders hälsning till granitborgen.

– Det är enorma förändringar på gång inom utbildningssektorn. Jag förstår att ni behöver lugn och ro, svarade Ollikainen.

Petra Örn, Åbo lärarförening, konstaterade att hon har undervisat elever i åk 1 och 2 på distans och märkt att de inte mått bra av det. Lovar du att vi inte slinker över till distansundervisning igen? undrade hon.

– Utgångspunkten är alltid närundervisning. Hybridmodeller kan närmast bli aktuella i områden med stora avstånd. Man måste se vad som är vettigast för barnen. Åsikterna är delade, men majoriteten tycker som du, svarade Ollikainen.

Förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström hade stenkoll på tekniken under mötet. Foto: Mattias Fagerholm

Verksamhetsberättelse och bokslut på mötesagendan

I fullmäktiges möteshandlingar fanns bland annat verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020. Också verksamhetsberättelsen genomsyras av pandemin.

– Medlemmarna har varit i behov av råd och stöd och många vittnar om en ökad arbetsbörda, sade Inger Damlin.

Pandemin påverkade givetvis också FSL:s verksamhet. Till exempel flyttade kursutbudet ut på nätet, då restriktionerna inte tillät fysiska möten.

– Vi ställde inte in, vi ställde om, sade Damlin.

En följd av omställningen är att FSL:s bokslut visar på ett överskott i förhållande till vad som budgeterats. Förbundets ekonomi är därmed stabil, pandemin och det stormiga börsåret till trots.

– Vi har suttit stilla i båten, sade förbundsekonom Lis-Britt Bergman beträffande FSL:s goda ekonomi.

Fjolårets överskott kommer medlemmarna till godo. En bokförmån vid Förlaget blir nämligen tillgänglig för FSL-medlemmarna från och med början av maj.

– Tack för att tillskottet tillfaller medlemmarna. Jag är glad att vi får en guldkant, sade Annika Lindgren, Vasa svenska lärarförening.

Tre ordföranden på ett år

En blick i verksamhetsberättelsen ger vid handen att 2020 var ett rätt speciellt år för FSL:s del. Tre olika personer verkade som ordförande för förbundet. Christer Holmlund efterträddes av Inger Damlin och i skarven mellan dessa var Linda Felixson vid spakarna.

Anders Johansson, Kustvägens lärarförening, tyckte att formuleringen ”Felixson tog över det politiska ansvaret” skorrade illa.

– FSL är politiskt oberoende, sade Johansson.

– Det är vi, men vi sysslar dagligen med lönepolitik, utbildningspolitik och organisationspolitik, förtydligade Damlin.

Vi ses i höst

De personliga mötena och de informella kaffebordsdiskussionerna uteblev under FSL:s fullmäktige denna gång, men förhoppningen är att höstmötet kan arrangeras som ett fysiskt möte.

– Jag hoppas att det här är det sista fullmäktigemötet på distans på en väldigt lång tid, sade Christoffer Sourander.

FSL:s fullmäktige samlas fäljande gång 10-11.11.2021. Förhoppningen är ett fysiskt möte. Foto: Mattias Fagerholm

Läs också:

Också differentierat läromaterial skall finnas på svenska

Distansmöten står dem upp i halsen

Text och foto: Mattias Fagerholm