FSL vill synliggöra rektorernas arbete

Inger_-26
FSL:s ordförande Inger Damlin har varit rektor för Korsholms högstadium.

Fyra frågor till förbundsordförande Inger Damlin om rektorsjobbet.

Du har själv en bakgrund som rektor. Hur upplevde du rektorskapet?

-Det är fint att leda en egen skola, du får på ett sätt förverkliga dig själv. Du är värdefullt att möta elever, lärare och vårdnadshavare. Det är ett betydelsefullt jobb, man behöver aldrig fundera om det är meningslöst. Som rektor är man är med och bygger en bättre värld.

Vilka är de största utmaningarna med att vara rektor idag?

-Det är för många uppgifter på en och samma person. Vissa saker påverkar skolan massor, men du har inget inflytande över dem. Det finns ett tryck från samhället att skolan ska fixa allt, allt och genast. Synen på uppdraget har förändrats. Vilket i sin tur har gjort rektorns uppdrag bredare och djupare.

Hur jobbar FSL för bättre arbetsförhållanden för rektorerna?

-FSL har en rektorsgrupp som lyssnar in rektorers åsikter och vi har en plats OJN. FSL har många aktiva rektorer i våra organ, och en biträdande rektor vid förhandlingsbordet. Vi samarbetar kontinuerligt med rektorsföreningarna. FSL eftersträvar att synliggöra det viktiga jobb som rektorerna gör.

Anslutningsgraden till FSL är inte lika hög bland rektorerna som bland lärarna. Vad kan man göra åt den saken?

-Jag tror att vi behöver vara mera lyhörda, lyssna in rektorernas vardag för att de ska känna av det arbete som görs för dem. Om rektorn mår bra mår skolan bra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *