Visionen mötte verkligheten

Fritjof Sahlström till HU (2)
Fritjof Sahlström lämnar ÅA för HU.

Fritjof Sahlström lämnar Åbo Akademi för att bli professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. ÅA:s lärarutbildning har med Sahlström vid rodret blivit mer forskningsbetonad. Den planerade lärarutbildningen i Sverige tror han att förverkligas trots att han själv kliver av.

Vad väntar dig i Helsingfors?

– Säkert vidunderliga äventyr. Det är ett lyxigt jobb att vara professor, man har möjlighet att göra ganska roliga saker. Helsingfors universitet är en stimulerade utbildningsmiljö. Det finns mycket spännande att göra för svenskan där, säger Fritjof Sahlström.

Varför vill du byta?

– Det är som med allt man gör i livet ett pussel av många små saker. Jag har ca 15 år kvar med betald arbetstid, och tänkte att det här skulle vara kul att testa.

Från och med den första november är alltså Fritjof Sahlström tillbaka vid Helsingfors universitet. För sex år sedan lämnade han HU till förmån för Åbo Akademi, men nu är rollerna ombytta.

Hur mycket kommer du att ha ditt finger med i HU:s svenska lärarutbildning?

– Det är inte mitt huvudsakliga ansvarsområde men klart att jag kommer att vara involverad där också.

En mer forskningsbetonad lärarutbildning

Vid Åbo Akademi har däremot Sahlström i egenskap av dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier haft det övergripande ansvaret för lärarutbildningen.

– Forskningsmässigt är det en starkare fakultet nu än när jag började. Forskningen har fått en större och tydligare plats i arbetsvardagen.

Hur märks det?

– År 2021 var antalet publikationer i kollegialt granskade tidskrifter 63 procent högre än de tre föregående åren. Vi har aldrig varit så många anställda som nu, fakulteten har mätt i antal årsverken vuxit med nästan 20 procent sedan 2015.

– Vi utnyttjar maximalt kollektivavtalets möjligheter att ge forskningstid för de anställda. Det är imponerade hur bra forskare de har blivit. Och på lång sikt finns ingen annan väg att garantera kvaliteten.

När vision möter verklighet går takten i förverkligandet ner, säger Fritjof Sahlström med anledning av ÅA:s planer på en lärarutbildning i Sverige.

Klasslärarutbildning i Sverige fortfarande aktuell

Ett projekt som har fått stor uppmärksamhet och där Sahlström har varit en drivande kraft är den klasslärarutbildningen som ÅA planerar att starta i Sverige. Det är fråga om en tioårig satsning där Strängnäs kommun står för kostnaderna. Tanken är att 20 studerande skall kunna inleda sina studier 2024. Åbo Akademi har skickat in en framställan till Utbildningsdepartementet i Sverige om att utbildning skall berättiga till studiestöd.

– Det är en förutsättning för att kunna göra det här. Vi måste vara helt säkra att vi har det på plats innan vi går vidare.

Ursprungligen var den nordiska visionen betydligt större, och omfattade ett samarbete med Uppsala universitet. Ambitionsnivån skruvades dock ner en smula när Moira von Wright avpolletterades som ÅA-rektor.

– När vision möter verklighet går takten i förverkligandet ner. I alla större visioner finns risker och olika uppfattning om realism. I och med att vi bytte rektor gick vi in för en strategi där vi bygger ett steg i taget. Nu tar vi det första steget genom att etablera oss i Strängnäs. Var vi landar i olika universitetssamarbeten får vi ta lite senare, men det kommer nog det också.

Vad händer mer projektet när du flyttar?

– Om ett projekt är tillräckligt bra är det inte personberoende. Bara för att det är nytt och lite udda är det provocerande och svårt att ta till sig. ”Vad ska vi dit och göra? Sköt nu egna problem först.” Men för en gångs skull kan vi vända det som ofta är en begränsning, dvs det att vi är enspråkigt svenska, till en styrka. Det finns inget annat finländskt universitet som skulle göra det här. Vi har något som de vill ha och är beredda att betala för.

Sviktande söktryck

En lite oroväckande trend är att det, åtminstone för tillfället, är en liten svacka i intresset att bli klasslärare. ÅA:s klasslärarutbildning har 60 studieplatser och i våras hade man 195 sökande varav 45 hade utbildningen som sitt förstahandsval. Men endast 35 anmälde sig närvarande då höstterminen inleddes.

– De borde vara fler, i synnerhet de som börjar studera. Men i slutändan är det enda som har betydelse hur många som blir färdiga. Och när man ser på antalet utexaminerade är det förvånansvärt stabilt.

Sahlström påminner också om att vi sedan 2016 har två klasslärarutbildningar i Svenskfinland.

– Det har aldrig funnits så många som studerar till lärare som nu. Men när man inte fyller sina platser behöver man fundera om det är något som har hänt i omvärlden och om det är något vi borde göra.

Vad ska man göra?

– Det vill jag lämna till kommande dekan.

Det sviktande söktryck bir alltså en fråga för Sahlströms efterträdare Michaela Pörn, professor i finska språkets didaktik.

– Det här är ett jättekul jobb, säger Fritjof Sahlström. Grattis!

Text: Mattias Fagerholm
Foto: Johan Hagström