Nu ska FSL:s studerandeverksamhet sparkas i gång vid Helsingfors universitet

hilda jungar 2 (2)
Hilda Jungar leder den nygrundade sektionen vid HU.

Finlands svenska lärarstuderandes förening FSLF har verkat vid Åbo Akademi i Vasa i omkring 50 år. Men vid Helsingfors universitet har det inte funnits någon verksamhet att tala om. Det skall det bli ändring på då FSLF strukturerar om i sin organisation. Vår målsättning är att ha över 50 medlemmar före årsskiftet, säger Hilda Jungar, ordförande för den nygrundade FSLF-sektionen vid Helsingfors universitet.

I Vasa är FSLF en etablerad del av studentlivet och föreningen har i årtionden fungerat som en bro mellan studierna och arbetslivet. Många har tagit sina första fackliga steg inom FSLF för att sedan ha olika förtroendeuppdrag inom moderförbundet FSL.

Vid årsskiftet hade FSLF omkring 360 medlemmar, vilket gör föreningen till en av de större medlemsföreningarna inom FSL. Men när man ser till de som studerar till klasslärare vid Helsingfors universitet har anslutningsgraden varit synnerligen blygsam. I våras hade FSLF endast drygt 10 medlemmar med Helsingfors som studieort. Den svenska klasslärarutbildningen vid HU startade 2016 och man har omkring 200 studerade inne i rullorna.

-Varje år kommer det ut ca 40 klasslärare från Helsingfors universitet och de vet knappt vad FSL är. Så får det inte vara. Det är inte trovärdigt om vi har en hel studieort utanför vår verksamhet, säger ombudsman Jens Mattfolk, som fungerar som de studerandes kontaktlänk till FSL:s förbundskansli.

Hilda Jungar är tredje årets klasslärarstuderande och vittnar också om att många vid Helsingfors universitet inte känner till varken FSL eller FSLF. Hon understryker vikten av att också de som studerar till klasslärare vid HU finns med i det fackliga sammanhanget.

-Många studerande har vänt sig till den finska lärarstuderandeföreningen SOOL eller OAJ om man har haft problem. Det är viktigt att också de svenska studerande får service på svenska, säger Jungar.

För att råda bot på detta har man nu strukturerat om FSLF:s organisation. Två sektioner har grundats, en vid Åbo Akademi och en vid Helsingfors universitet. Föreningen FSLF kvarstår och har det övergripande ansvaret men tanken är att verksamheten skall kanaliseras till sektionerna. De båda sektionerna har en egen styrelse och FSLF är snarast att betrakta som ett administrativt paraply. Hilda Jungar är färsk ordförande för HU-sektionen och Christa Borgman leder ÅA-sektionen. Utskottet i Åbo fortsätter i sin nuvarande form som en del av ÅA-sektionen.

Christa Borgman leder ÅA-sektionen.

-Det här är ett sätt att skapa en samhörighet mellan alla lärarstuderande i Svenskfinland, säger Christa Borgman.

-Det har visat att FSLF:s organisation inte har fungerat. Man har inte lyckats samla de blivande lärarna i Helsingfors. Nu finns en sektion som skall ordna verksamhet. Vad skall det vara? Vilka traditioner skall byggas för lärarstuderande på svenska i Helsingfors? Det får de skapa själva, säger Mattfolk.

Vad för slags verksamhet som HU-sektionen skall bedriva faller alltså långt på Hilda Jungar och hennes styrelses lott.

-På gulnäbbsintagningen på hösten när det kommer nya studerande skall vi vara synliga och aktiva, säger hon. Vi skall fundera om vi kan hitta på ett evenemang som alla medlemmar vill komma på. En tradition som folk talar om.

Fester hör studielivet till, men under åren har FSLF också profilerat sig inom frågor som berör lärarutbildningen. Till exempel har man påtalat brister i ÅA:s upplägg för biämnesstudier och frågan har också diskuterats inom FSL:s fullmäktige. Att också ta sig an den typen av frågor skyggar man inte för inom HU-sektionen, tvärtom kan det vara ett sätt att locka medlemmar till föreningen.

-Nu kan vi fokusera på de som studerar till klasslärare och det finns absolut möjligheter att utveckla undervisningen till det bättre. Vi borde aktivt vara med i den diskussionen. Alla vill inte ordna fester, det finns också de som intresserar sig för den utbildningspolitiska diskussionen och det fackliga, säger Hilda Jungar.  

-Om FSLF också representeras av de som studerar i Helsingfors blir det verkligen en organisation som kan uttala sig om frågor kring lärarstudier. Det blir en röst som är heltäckande, säger Jens Mattfolk.

Inom FSL är de studerande fullvärdiga medlemmar av förbundets högsta beslutande organ, fullmäktige. Antalet platser i fullmäktige bestäms utgående från föreningens medlemsantal och FSLF:s 360 medlemmar berättigar till två ledamöter i fullmäktige.

-Tanken är att sektionen vid ÅA har en plats i fullmäktige och HU den andra. Men går de över 400 medlemmar får de en plats till. Det är inte alls orealistiskt. Om det blir en tredje plats i fullmäktige kunde man tänka sig att den går till utskottet i Åbo, säger Mattfolk.

Hur sugna på att sitta i FSL:s fullmäktige är ni?

-Jättesugna. Jag tycker att det är viktigt att de studerande får vara med i fullmäktige, det finns ett stort intresse här i sektionen, säger Jungar.

För Hilda Jungar och de övriga inom HU- sektionen är målsättningen klar: 50 medlemmar före årsskiftet.

-Jens lovade att om vi når det så bjuder FSL på middag. Så det är vårt första mål.

Text: Mattias Fagerholm