Dragkamp mellan ÅA och HU om rektorsutbildningen på uppseglande

uljens (2)
Förslaget att HU också skulle få ansvaret att utbilda de finlandssvenska rektorerna tog luften ur oss, säger Michael Uljens, professor i pedagogik vid ÅA.

Vem skall ansvara för den pedagogiska ledarskapsutbildningen i Svenskfinland? I årtionden har frågan legat på Åbo Akademis bord, men i en färsk rapport föreslås att ÅA och Helsingfors universitet framöver skall dela på ansvaret. Vid Åbo Akademi i Vasa är man inte förtjust i förslaget. Man kan inte splittra sig så att alla göra allt, säger professor Michael Uljens.

I Undervisnings- och kulturministeriets rapport ”Kohti kehittyvää johtajuutta” skissar man upp en utvecklingsplan för hur man framöver skall arrangera rektorsutbildningarna i landet. För Svenskfinlands del föreslås alltså att ÅA och HU skall dela på utbildningsansvaret.

– För tillfället erbjuds endast svenskspråkig utbildning vid Åbo Akademi. Ett samarbete skulle möjliggöra att man delvis också kunde erbjuda det i Helsingfors, där det också finns ett stort behov, säger Lauri Heikonen, som har medverkat i arbetsgruppen bakom rapporten.

Rapporten får inget positivt mottagande vid Åbo Akademi. Michael Uljens noterar att ÅA har ansvarat för rektorsutbildningen i 40 års tid.

– Alla utvärderingar visar på väl utfört värv. Vi har, direkt och indirekt, medverkat i de senaste årens stora finlandssvenska skolutvecklingsprojekt. Det är inte upplyftande efter allt hårt slit att bli förbigången på det här sättet, säger han.

ÅA: Ska alla göra allt?

Hur ett eventuellt samarbete kunde se ut har man inte tagit ställning till rapporten. Men vid ÅA finns en oro för att resultatet blir en massa små mikromiljöer där alla ska göra allt.

– Vår enhet Pedagogiskt ledarskap och utveckling (PLU) erbjuder idag de blivande klass- och ämneslärarna möjlighet att skaffa rektorsbehörighet inom grundutbildningen. HU har i stället en inriktning på flerkulturalitet. På det sättet kompletterar ÅA och HU varandra och det vinner Svenskfinland på, säger Uljens.

– Det här är lite samma mönster som med dubbleringen av lärarutbildningarna. HU startar samma utbildningar som ÅA redan har. Vi har faktiskt stark kunskap om pedagogiskt ledarskap och har hållit på med det här hur länge som helst, och nu plötsligt stiger HU in. Inte har de alls samma kunskap och erfarenhet på det här området, säger Michela Pörn, dekanus vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid ÅA.

Vad kan det betyda för er rektorsutbildning och Centret för livslångt lärande CLL?

– Vi har planer på att stärka resurserna på det här området. Pedagogiskt ledarskap är viktigt inom många av våra utbildningar, säger Michaela Pörn.

– CLL och fakulteten fortsätter sitt framgångsrika samarbete. Vi har ett fungerande koncept. Och nu har området stärkts på det barnpedagogiska fältet, säger Michel Uljens.

HU: Inte på agendan men vi diskuterar gärna frågan

Vid Helsingfors universitet säger professor Erika Löfström att man inte har fört några diskussioner om skolledarskapsutbildning på svenska.

– Vi har startat vår specialpedagogikutbildning i år och har riktat mycket utvecklingsarbete åt det hållet, så ledarskapsutbildningsfrågan har nog inte varit på vår agenda, säger hon.

Löfström konstaterar att informationen om det svenskspråkiga är knapp i den aktuella rapporten och att det därför i det här skedet är svårt att säga något om HU:s eventuella roll.

– Vi är naturligtvis gärna med och diskuterar behov, förväntningar, samarbete och resurser då frågan blir aktuell, säger Löfström.

Vid Åbo Akademi säger man att Helsingfors universitet inte har samma kunskap och erfarenhet på området.

Hur tänker du kring det?

– Jag kan inte ta ställning till ÅA:s uttalande. Men på ett allmänt plan kan jag konstatera att om vi tar den här diskussionen på vår agenda så kommer vi utförligt att utreda kompetenser i förhållande till behov och resurser, säger Erika Löfström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Text: Mattias Fagerholm
Foto: Catrin Sandvik / ÅA