Håller de måttet?

IMG_4201
Hur upplever du läromedelssituationen? Dela med dig av dina åsikter.

De finlandssvenska läromedlen är med jämna mellanrum föremål för diskussion. Kritikerna menar att utbudet är snävt, att produktionstakten är för långsam och att läromedlen inte alla gånger håller måttet. Tidningen Läraren efterlyser nu dina tankar kring läromedlen.

Hur ser du på läromedelssituationen? Hur fungerar det i din skola/kommun? Vad saknar du i läromedelsväg? Vilka är dina utvecklingsförslag? Vilka problem har du stött på?

Pernilla Granlund: Skralt utbud

Läraren har i olika artiklar beskrivit läromedelssituationen. Vi har träffat Pernilla Granlund som är ämneslärare i religion i Borgå. Det snäva utbudet är en bidragande orsak till att hon nu översätter finskt material till svenska.

– Lärarna har inte möjlighet att välja ett läromedel som passar deras undervisning. Utbudet är skralt på svenska, säger Granlund.

Nils Saramo: Inget läromedel passar alla lärare

Vi har också talat med Nils Saramo, som är läromedelschef vid förlaget Schildts & Söderströms. Saramo skriver inte till alla delar under den kritik som har framförts.

– Bara för att det inte finns ett skräddarsytt material för ditt sätt att undervisa betyder det inte att kvaliteten är dålig, säger Saramo i Lärarens intervju.

Inka Hedman: Vårt mål är att producera eget svenskt material

Vid konkurrenten, det finska förlaget Otava, har man på senare år flyttat fram sina positioner när det kommer till läromedel på svenska och man hyser en förhoppning om att i framtiden också ge ut läromedel på svenska som man producerat själv, dvs inte endast översättningar från finska.

– Vårt mål är att ge ut mer och mer läromedel på svenska, säger Inka Hedman som är affärsområdeschef för den svenskspråkiga utgivningen.

Läraren har också träffat uppstickaren Studeo som producerar digitalt material, på svenska endast för gymnasiet. Förlaget, som tidigare lystrade till namnet Tabletkoulu, uppger att de har planer på att utöka sin svenska utgivning.

Gun Oker-Blom: I en testsituation märks det tunnare utbudet

Också Gun Oker-Blom lyfter i sin rapport om den finlandssvenska skolans särdrag fram läromedlens roll. Hon vill se ett större statligt ansvar i frågan och efterlyser ett strategiprojekt för de finlandssvenska läromedlen.

De finlandssvenska elever skall inte försättas i en sämre situation på grund av läromedelsutbudet, vilket kan ibland är fallet i till exempel studentexamen.

– Inom realämnena finns det i många fall mera fördjupande material på finska, säger Oker-Blom.

Inger Damlin: Signalen från fältet är tydlig

Finlands svenska lärarförbund har också engagerat sig i läromedelsfrågan. FSL kommer på hösten att bjuda in centrala aktörer i frågan till ett rundabordssamtal.

– Våra lärare och rektorer vittnar ständigt om bristen på läromedel, den signalen har fältet gett så länge jag varit aktiv och den ekar allvarligt fortsättningsvis, skriver förbundsordförande Inger Damlin i en kolumn.

På ledarplats konstaterar tidningen Läraren att konkurrens inom läromedelsbranschen är till fördel, men en så viktig fråga som läromedlen kan inte lämnas i händerna på kommersiella aktörer, utan också insatser från statsmakten krävs.

Tyck till

Vilka tankar väckte tidningen Lärarens artiklar kring läromedelsfrågan hos dig? Vi har skapat en möjlighet att kommentera för de webbartiklar som tangerar läromedlen.

Tyck till på webben eller ta kontakt med tidningens redaktion, mattias.fagerholm@fsl.fi eller tom.ahlfors@fsl.fi

2 svar till “Håller de måttet?”

  1. Lärobokssituationen i livsåskådning i gymnasiet: Bokserie gavs ut av USB år 2007 och har inte förnyats sedan dess.
    På finska sidan finns det dock material att välja mellan.

  2. Den absolut största ojämlikheten när det gäller finlandssvenska läromedel handlar om situationen inom andra stadiets yrkesutbildning, där det nästan inte existerar någon utgivning alls.