Studeo ger ut åtta serier på svenska för gymnasiet

laptopar
Förlaget Studeo, tidigare känt som Tabletkoulu, ger ut åtta digitala läromedelsserier på svenska för gymnasiet.

Studeo är ett litet förlag som ger ut digitala läromedel för grundskola och gymnasium, på svenska bara för gymnasium. Tidigare var förlaget känt under namnet Tabletkoulu. – Vi är ett litet förlag och måste begränsa vår produktion för att upprätthålla de löften vi gett våra kunder om kvalitetsmässigt högt stående läromedel. I våra planer ingår dock att utvidga vårt utbud på svenska för gymnasiet, säger Studeos förlags- och utvecklingsdirektör Mari Soikkeli.

Alla Studeos serier på svenska är översättningar från finska, men Soikkeli säger att deras översättningsprocess avviker från det som är brukligt inom branschen.

– Vi har ingen traditionell översättningsverksamhet med professionella översättare som gör arbetet, utan översättningarna görs av svenskspråkiga läromedelsförfattare, som förlaget har anställt.

Dessa ingår ett avtal med Studeo och förbinder sig att upprätthålla och uppdatera materialet i samråd med förlaget. Läromedlen skall också anpassas för de svenskspråkiga studerandenas behov.

– Det här är viktigt eftersom man förväntar sig uppdaterat och tidsenligt material i ett digitalt läromedel.

– Vårt svenskspråkiga material går igenom en normal förlagsprocess. Förläggaren ansvarar för språkvården, ombrytningen, tillståndsfrågor och bildhanteringen så att bilderna passar in i de svenska texterna.

De svenskspråkiga läromedelsförfattarna samarbetar nära med de finskspråkiga teamen, berättar Mari Soikkeli.

– Det är viktigt att författaren är lärare i det ämne han eller hon skriver om, då kan författaren medverka i utvecklandet av materialet.

Anpassat för GLP21

Som bäst förnyas Studeos åtta läromedelsserier för gymnasiet och anpassas till den nya läroplanen för gymnasiet där man talar om moduler i stället för kurser. Utgivningen pågår hela våren och nästa höst. Den nya läroplanen tas i bruk i augusti detta år.

Studeo erbjuder också en möjlighet att köpa rätten till samtliga finska läromedel för gymnasiet under ett läsår, vilket kostar 160 euro.

För de svenska läromedlen kommer denna licens i kraft från och med nästa läsår, och blir då litet billigare, enligt Mari Soikkeli.

Tom Ahlfors