Eleverna väckte den politiska gnistan

Josephine Frimodig
Josephine Frimodig förutspår en tuff höst i kommunalpolitiken i Kyrkslätt.

Varför har du inte ställt upp i något val? Elevernas fråga sådde ett frö hos läraren i samhällslära. Och i sommarens kommunalval ställde Josephine Frimodig (SFP) upp och blev med bred marginal invald i kommunfullmäktige i Kyrkslätt.

Kommunalvalet är det viktigare valet, det är närmast er. Det upprepade Josephine Frimodig för sina elever som inte alltid var så intresserade av samhällsfrågor och politik. Och nu kan man säga att hon lever som hon lär.

Då jobbade hon som lärare i historia och samhällslära vid Storängens skola i Esbo, men detta läsår har hon tagit sig an en fyra vid Winellska skolan i hemkommunen Kyrkslätt.

– Redan som ung ville jag bli klasslärare, men hindret var att utbildningen var i Vasa. Det kändes avlägset som 19-årig, säger Josephine.

Lösningen på dilemmat blev Helsingfors universitets klasslärarutbildning och där skaffade sig nu 37-åriga Frimodig klasslärarbehörighet.

Nej till stora undervisningsgrupper

Också om samhällsläran har krupit ner även i de lägre klasserna är det mindre av den varan på jobbet som klasslärare. Men desto mera praktisk samhällskunskap blir det på fritiden som ny i kommunalpolitiken.

– Det har varit intressant, man ser på kommunen med nya ögon.

– Viktigt för mig är att man inte skär i skolornas resurser. I och med Sote-reformen kommer det att bli ekonomiska utmaningar, det talas om att vi måste strama in och spara. Men det går inte att ta mera från skolan. I och med coronan är det barnen som har fått lida och skolorna borde få mera resurser, inte mindre. Jag är beredd att offra sådan service som är bekväm för mig för barnens skull.

Finns det en risk för att man naggar utbildningsresurserna i kanten i Kyrkslätt?

– Alla är rädda för att det naggas överallt. Det kommer att bli en tuff höst. Vi kommer inte att kunna sprida ut euron till höger och vänster.

Är det någon speciell utbildningsfråga som ligger nära ditt hjärta?

– Att gruppstorlekarna inte blir för stora. Jag har själv haft elevgrupper på 28 elever och det var nog en pärs. Och nu är den största gruppen i Winellska 27 elever. I alla klasser finns det elever som behöver mera stöd och det är svårt att räcka till om du har 28 små händer i luften som ber om hjälp.

Hur social- och hälsovårdreformen påverkar kommunekonomin är ett frågetecken. Vi kommer inte att kunna sprida ut euron till höger och vänster, befarar Josephine Frimodig. Foto: Mattias Fagerholm

Stora utbildningsinvesteringar på agendan

Hur Sote-reformen sist och slutligen påverkar den kommunala ekonomin då kostnaderna för social- och hälsovården flyttas över till de nya välfärdsområdena är ännu höljt i dunkel. För Kyrkslätts del står det ändå klart att många stora investeringar finns på ”to do-listan”. Det nya välfärdscentret byggs som bäst, och sett till utbildningssektorn finns planer på ett tvåspråkigt gymnasiecampus.

Efter många om och men står det klart att det så kallade GWP-projektet skall sparkas i gång. Det är fråga om ett gemensamt skolcampus för  Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Papinmäen koulu. Prislappen går på över 40 miljoner euro.

– Vi är på bättre sidan nu, men det har varit rena rama karusellen. Det har varit en allt för utdragen process, säger Josephine.

Politikens baksida – debattklimatet

På grund av stora problem med inomhusluften står nu Winellska skolan i beråd att rivas för att ge plats för GWP-projektet. I många år har mögelproblemen varit på agendan och i kommunen har debatten tidvis varit hetsig både bland personal, föräldrar och mellan språkgrupperna. Josephine är medveten om att tonläget i politiken kan bli skarpt.

– Man måste ha skinn på näsan och kunna sålla bort. Men det har man i och för sig lärt sig som lärare, där får man höra både det ena och det andra.

Rycker man dig ofta i ärmen i lärarrummet och vill prata politik?

– Inte ännu. Men det får man gärna göra.

En orsak till att det inte blir så mycket politiksnack på rasterna för Josephine hänger ihop med problemen med inomhusluften i Winellska skolan. Hon och hennes klass är inhyst i baracker en god bit från lärarrummet och därmed ser hon inte sina kolleger så ofta.

Lystring forna elever

Om du nu skulle träffa dina elever i Storängen som inte var så intresserade av politik. Vad skulle du hälsa dem?

– Jag hade rätt. Man kan påverka och få någonting gjort.

– Jag är stolt över att jag har forna elever som har klarat sig bra i valet. Det gjorde mig glad. En elev skrev till mig och sade att jag hade väckt intresset för politik. Det är den bästa feedbacken man kan få, säger Josephine Frimodig.

En elev skrev till mig och sade att jag hade väckt intresset för politik. Det är den bästa feedbacken man kan få.

Text och foto: Mattias Fagerholm