Alla är behöriga!

IMG_4043
Ulrika Willför-Nyman (t.v) och Carita Nyberg gläds över att samtliga klasslärare vid Mattlidens skola är behöriga.

Vid Mattlidens skola i Esbo kan man glädja sig åt en lärarsituation som man veterligen aldrig har upplevt tidigare. Samtliga klasslärare är formellt behöriga.

Mattlidens skola i Esbo har sedan januari en situation som är få stora skolor i huvudstadsregionen förunnad. I samtliga 21 klasser på lågstadiet har man en behörig klasslärare på plats.

Carita Nyberg är biträdande rektor i Mattliden och hon har jobbat i Esbo sedan 1989. Hon kan inte dra sig till minnes att det någonsin tidigare skulle ha varit en behörighetsgrad på 100 procent.

Hur har ni lyckats med det här?

– Vi skall nog lyfta fram Esbo stad, som är en bra arbetsgivare. Vi har haft det bra med tanke på material och datorer. Det ekonomiska läget har varit gott. Vi har det bra jämfört med många andra skolor, säger Nyberg.

– Beslutsfattarna i Esbo värderar utbildning. De har varit lyhörda för skolornas behov. Till exempel när vi märkte att frånvaron ökade bland eleverna så satsade man på ett frånvaroteam.

– Det finns ett kunnande både inom yrkeskåren och i skolförvaltningen i Esbo. Det finns alltid någon att ringa för att få hjälp, säger rektor Ulrika Willför-Nyman.

Rektorsduon lyfter också fram de så kallade Esbotimmarna. Dvs extra timmar i timfördelningen som man internt kan fördela på skolan. Också möjligheten till fortbildning månar man om i staden.

– Jag kan inte komma ihåg att jag skulle ha nekat någon lärare att gå på fortbildning. Och det är en central aspekt, vi måste få fortbilda oss, säger Willför-Nyman.

Fördelar med en stor skola

Styrkan i att jobba i en så stor skola som Mattliden är att det finns kolleger att dela material och erfarenheter med. En fördel framför allt för den som är ny i branschen, men varför inte också för mer erfarna pedagoger.

– Om man ser på hur omfattande läroplanen är idag så nog skall man vara en tusenkonstnär om man ensam skall regissera det innehållet. Har du ett team som du kan bolla med och dela uppgifterna med så är arbetsbelastningen drägligare, säger Willför-Nyman.

– Inte skall vi heller sticka under stol med att lärare också har sökt sig härifrån. De har upplevt att det är ett för stort skolcentrum och att man vill jobba på ett mindre ställe, säger Nyberg.

I en stor skola finns i större utsträckning möjlighet att som klasslärare välja vilka ämnen man undervisar i.

– I vårt hus kan till exempel musikläraren som är anställd i åk 7-9 också kan ha lektioner i lågstadiet. Vi kan gå över stadiegränsen. Och vi har klasslärare som går upp i högstadiet. Det blir allt vanligare med lärare med dubbel behörighet, säger Nyberg.

Effekten av utbildningen i Helsingfors

Mattlidens skola är en så kallad partnerskola med Helsingfors universitets svenskspråkiga klasslärarutbildning. Det ger en kontaktyta till de blivande lärarna.

– Vi har aktiva studerande som kommer hit. Och det ser vi i vikariesituationen. Många studerande kommer gärna hit och vikarierar, säger Willför-Nyman.

Utbildningen vid HU inleddes 2016 och därmed har inte lärarna riktigt kommit ut på arbetsmarknaden ännu. Men en av de första som blev klar har de facto redan landat i Mattliden. Att utbildningen med ett trollslag skulle lösa den lärarbrist som så länge har plågat regionen tror man inte heller på.

– Det är dyrt att bo här. Bostadspriserna i huvudstadsregionen är på en helt annan nivå jämfört landet i övrigt. Det kan man inte med bästa vilja utbilda bort, säger Willför-Nyman.

”De obehöriga har räddat oss”

Rektorerna är måna om att i sammanhanget betona att trots att man nu befinner sig i en exceptionell situation så har de formellt obehöriga lärarna genom åren många gånger hållit skolan flytande.

– De har gjort ett fantastiskt jobb och räddat oss i många situationer under en lång period, säger Willför-Nyman.

– Många har varit fantastiska och man hade gärna velat hålla dem kvar, säger Nyberg.

– Vi är tacksamma för den obehöriga arbetskraften, men den har begränsat oss från att planera långsiktigt. Kontinuiteten saknas. Och i en mindre skola är man ännu mer sårbar, säger Willför-Nyman.

Vad innebär 21 behöriga klasslärare för er?

– Läraryrket är mångfacetterat. Du är tjänsteman och du skall vara förtrogen med kommunala processer och samtidigt skall du ha koll på elevvård och undervisning. Rädslan från vår sida är alltid att vi har missat att göra den förtrogna med alla olika ansvarsområdena. Nu har vi ett lättare läge, säger Ulrika Willför-Nyman.

– Det känns jättetryggt. Vi har ett bra gäng här, säger Carita Nyberg.

Mattlidens skola i siffror

  • 422 elever i åk 1-6.
  • 321 elever i åk 7-9.
  • 67 lärare i grundskolan
  • 603 elever i Mattlidens gymnasium.
  • 52 lärare i gymnasiet.

Läs också:

Från jurist till klasslärare