Gymnastik i det fria för skolor i Raseborg

_MG_3808

I Raseborg saknar två av skolorna funktionsduglig gymnastiksal, berättar tidningen Västra Nyland. I Österby skola genomgår köket och matsalen en renovering varför eleverna äter lunch i gymnastiksalen, som därför inte kan nyttjas för sitt ursprungliga ändamål. Rektor Klas Dahlqvist är dock inte skärrad utan säger att renoveringen inte var någon överraskning och att man har kunnat planerat hur undervisningen skall ske på annat sätt. Tills vidare har gymnastikundervisningen skett utomhus och under december månad ämnar man förlägga gymnastiken till simhallen i Ekenäs. Meningen är att gymnastiksalen skall kunna tas i bruk igen i januari, skriver VN.

Seminarieskolan i Ekenäs centrum kämpar också med gymnastikundervisningen. Där genomgår gymnastiksalen en reparation på grund av att det i mars uppdagades att taket hotar rasa in. All verksamhet i utrymmet förbjöds omgående. Eleverna också i Seminarieskolan har vistats mycket utomhus under gymnastiklektionerna nu på hösten, berättar rektor Mia Haglund för VN. Bildningsdirektör i Raseborg, Tina Nordman, tror att Seminarieskolan kan ta sin gymnastiksal i bruk under nästa vår.