Mattias Fagerholm

Coronas grepp hårdnar

Det har snart gått ett år sedan det drastiska beslutet att stänga skolorna i hela landet för att förhindra spridningen av coronaviruset. Efter en hoppingivande nedgång under sommarmånaderna är vi igen tillbaka i ett skarpt coronaläge.

Pandemin har i synnerhet huvudstadsregionen i ett järngrepp och mycket tyder på att läget ytterligare kommer att förvärras. En bidragande orsak till det är att den brittiska virusvarianten har fått fotfäste hos oss.

Inom utbildningssektorn gör man klok i att senast nu plocka fram distansundervisningsplanen. Visserligen fattade nyligen huvudstadsregionens samordningsgruppen för coronaåtgärder beslut om att utbildningen på andra stadiet återgår till närundervisning i Helsingfors, Esbo och Vanda efter sportlovet. Eleverna skall delas in grupper och turas om att vara i skolan.

Strategin är att in i det sista hålla lågstadieeleverna i närundervisning. Mätarna slår nämligen oroväckande på rött när det kommer barnens välmående.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori konstaterade att den närmare tre månader långa distansundervisningsperioden inte nämnvärt har minskat på smittfallen bland ungdomarna. Därmed är fortsatt distansundervisning svår att motivera. I vågskålen finns också det allt mer utbredda illamåendet bland barn och unga.

Återseendets glädje kan dock komma att bli kortvarig. Om trenden fortsätter i samma riktning är det bara en tidsfråga innan andra stadiet igen befinner sig i distansträsket. Och inte bara andra stadiet. Det är sannolikt att man också kommer att bomma igen även högstadier den närmaste tiden. Att det kan ske snabbt fick exempelvis Hagelstamska skolan i Grankulla erfara. Högstadiet gick strax före sportlovet in för distansundervisning efter att tre elever smittats av corona och ett flertal lärare exponerats.

Strategin är att in i det sista hålla lågstadieeleverna i närundervisning. Mätarna slår nämligen oroväckande på rött när det kommer barnens välmående. Får många är skolan den fasta hållpunkten. För att kunna hålla skolorna öppna krävs att undervisningspersonalen hålls på benen. Det har aktualiserat frågan om lärarna borde vaccineras om inte i första ledet, så åtminstone i andra.

Finska lärarfacket OAJ och Lärarförbundet i Sverige har gjort ett gemensamt upprop för att vaccineringen av lärare borde påskyndas. Uppropet är befogat och undervisningsminister Jussi Saramo säger sig ha påtalat detta i regeringen. Ännu har det inte hörsammats. Det kunde vara ett klokt drag med tanke på att försöka trygga en så normal skolgång som möjligt när höstterminen börjar.

Tillägg:

Regeringen har den 25.2 beslutat att i de landskap som befinner sig i spridnings- eller accelerationsfasen skall eleverna i åk 7-9 samt på andra stadiet övergå till distansundervisning den 8 mars. Distansperioden pågår i tre veckor.

Läs också:

Tre veckors distansundervisning för åk 7-9 samt andra stadiet