I ovissa tider behövs ett tryggt ledarskap

Som skolledare och fackligt aktiv har jag sett intressebevakningen från flera håll och nivåer de senaste åren och vågar därför påstå att det som alltid bär längst i ledarskap är transparens, lyhördhet, trygghet och ja – förmågan att klara av att leda genom exempel. Den här texten ägnar jag därför åt dig, du starka skolledare i undantagstider.

 Vi är verkligen inte vana vid att leva i undantagstillstånd. Vi vet ännu inte riktigt vilka utmaningar som står framför oss, det bekymrar självklart varenda en av oss, men utbildningsväsendet levererar i en tid då allt gungar. Det är en ovärderlig insats som görs.

 I osäkra tider behöver vi också komma ihåg att glädjeämnena trots allt är många. Det ökade samarbetet, ett lösningsfokuserat jobb och en känsla av att vi ska fixa detta ska inte underskattas. Tvärtom får vi se till att den känslan sprids i kollegiet. På det sättet förmedlar vi också den tryggheten till samhället i stort. Där har vi rektorer en otroligt viktig uppgift. Vår röst och vår åsikt väger tungt.

 För att skapa trygghet i skolan behövs både flexibilitet, kommunikation och struktur.  De strukturerna har satts på prov nu då tidspressen för förändrad undervisning har varit enorm. Allt skall ske på en gång. Det är då förmågan att flexa också i ledarskapet blir ännu viktigare. Att leda i förändring kräver tydlig kommunikation och minutiös planering. En förutsättning för att vi ledare ska kunna ansvara och kontrollera allt det nya är att vi upprätthåller en stark tillitskultur där vi litar på lärarnas professionalitet och yrkesetik.

 Undantagslagen och distansundervisning medförde behov av förändrad kommunikation på alla plan i skolan. En tydlig kommunikation skapar trygghet för elever, vårdnadshavare och lärare. Vid förändringar är det vi skolledare som i skolan ska säkerställa fungerande kommunikationskanaler och relevant innehåll, måna om att allt når fram och är lätt att ta till sig.

 En ledare behöver medarbetare med innovativa tankar – det är tacksamt att veta att lärarna ofta är just sådana: innovativa och problemlösande! De skapar ett värdefullt team tillsammans med skolledaren. I det här läget kan man dra direkta paralleller till vår kärnuppgift: Att göra vårt bästa för att trygga vardagen för skolelever, stöda personal och skapa trygghet. 

 Det kommer också en tid efter corona. Det kommer också en ny vardag och en framtid efter det här. Att fortfarande i all ovisshet kunna planera och jobba vidare ger både rutin och trygghet. En medarbetare, elev eller förälder som är med och formar en gnutta är värdefull samtidigt som hen känner sig sedd. Det händer saker ibland som gör att marken gungar – då måste en ledare vara beredd. En kris klarar man sällan ensam men som ett team gör man det och lär sig nya metoder och samarbetsformer som för framåt!

 Berätta för era medarbetare, för era elever för era kolleger att det kommer ett nytt läsår. Det kommer nya nyfikna elever, hjälpbehövande unga, tidigare elever med en ny kunskapshunger och kolleger som längtat efter varandra. Jag vill lyfta vikten av att se framåt. Jag vill lyfta fram handlingskraftiga och snälla ledare, sådana som Ni behövs verkligen just nu. Ni skolledare som lyssnar känner och hittar nya sätt att undervisa och verka.  Så tar vi oss in i framtiden!

Ta hand om dig, klappa dig på axeln under den sena kvällen när morgondagens planering fortfarande har en bit kvar och var snäll mot dig själv!

Inger Damlin