Vasa permitterar – även lärarna

fridalonnroos_fsl_elever-17
Lärarna inom den grundläggande utbildningen permitteras under planeringsdagarna.

Vasa stad permitterar ca 3500 anställda mellan 3 och 14 dagar. Permitteringarna verkställs i år och nästa år. För lärarna inom den grundläggande utbildningen är det permittering i tre dagar som gäller. Det slog Vasa stadsstyrelse fast på sitt möte den 21.9.

Bildningsdirektördirektör Christina Knookala säger i ett pressmeddelande att man strävade efter att hålla permitteringarna av lärarna så korta som möjligt.

– De tre dagar långa permitteringarna av lärarna inom den grundläggande utbildningen inriktas på de dagar som är avsedda för planering av arbetet och utbildning, vilket gör att permitteringarna inte kommer att påverka undervisningen och inte heller de understöd som erhållits från Undervisnings- och kulturministeriet UKM, säger Knookala.

Lärarna permitteras alltså under planeringsdagarna, de så kallade FBA-dagarna. Det är med andra ord lärarfortbildningen som får ta den huvudsakliga smällen.

– Att spara på FBA-dagarna syns nog på sikt i undervisningen, säger FSL:s ordförande Inger Damlin. Det är smått otroligt att man i Vasa klarar sig utan planering och fortbildning medan andra kommuner nu satsar just på den biten. Slutbedömningskriterier samt planering av eventuella distansperioder prioriteras på annat håll.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har tidigare i skarpa ordalag kritiserat förfarandet att permittera under planeringsdagarna. Snudd på olagligt rent av.

– Lagstadgad undervisning uppstår inte utan att man planerar den, slår OAJ:s utvecklingschef Niku Tuomisto fast.

Coronastödet?

Vasa stad har av UKM beviljats ett stöd på över 300.000 euro med tanke på förskolan och den grundläggande utbildningen samt 70.000 euro för småbarnspedagogiken. Stödet är ämnat för att lappa de behov som uppstod under vårens distansundervisning. Från Undervisningsministeriet har man signalerat att kommuner som permitterar måste betala tillbaka sitt coronastöd.

Men bildningsdirektör Christina Knookala menar alltså att genom att permittera lärarna under fortbildningsdagarna skall detta inte vara nödvändigt.

Andra stadiet undantaget

Permitteringarna gäller inte lärare inom utbildningen på andra stadiet och yrkesutbildningsanstalten Vamia, där finansieringsbasen är en annan. Permitteringarna gäller inte heller psykologer, kuratorer och personliga assistenter inom den grundläggande utbildningen.

Däremot drabbas nog stadens rektorer, vilket är olyckligt menar Inger Damlin.

– Rektorernas roll kan inte förminskas. En skola med permitterad skolledare fungerar inte. Skolvardagen rullar inte av sig själv, det måste finns en ledare på plats, säger Damlin.

– Vi kan väl svälja det här men inte blir det mycket utveckling i skolan, säger Inger Nabb, som är rektor för Vikinga skola.

Inte blir det mycket skolutveckling, konstaterar Inger Nabb, rektor för Vikinga skola i Vasa.

– Vi har kraftigt framhållit att permitteringar inom utbildningssektorn inte är möjliga i detta läge. Om lärare permitteras nu är det inte realistiskt att lappa de kunskapsluckor som uppstod på grund av coronan. Jag är verkligen inte nöjd med att man överhuvudtaget riktar permitteringarna mot undervisningssektorn men tre dagar är ändå bättre än det värsta scenariot, dvs 14 dagar, säger Lauri Leminen, huvudförtroendeman vid Vasa stad.

Permitteringar är en våt trasa i ansiktet, säger Olli Luukkainen och Inger Damlin.

OAJ:s budskap klingade för döva öron

Innan samarbetsförhandlingarna avslutades träffade OAJ:s ordförande Olli Luukkainen och FSL:s ordförande Inger Damlin Vasa stads ledande tjänstemän. Lärarfackens budskap var entydigt.

– Det är inte acceptabelt att permittera. En kommuns ekonomi har aldrig räddats genom att man permitterar sin personal, sade Olli Luukkainen då. Permitteringar är en våt trasa i ansiktet.

– Vi uppmanar Vasa att tänka smart.  Vi uppmanar regionen att tänka långsiktigt, konstaterade för sin del Inger Damlin.

Stadsstyrelsen hoppas genom permitteringarna spara 800.000 euro i år samt 1,9 miljoner euro nästa år.

Läs också:

Ledarkommentar: Lättvindiga permitteringar?