Vasa backar – inga permitteringar 2021

_JHZ1940
Rektor Inger Nabb har varit permitterad i nio dagar. De fem återstående dagarna förfaller i och med stadens beslut.

Vasa stad avbryter de permitteringar som planerats för år 2021. Orsaken är att bokslutet för år 2020 är betydligt bättre än väntat.

I september 2020 blev det klart att Vasa stad permitterar sina ca 3500 anställda mellan 3 och 14 dagar. För lärarnas del var tanken att de skulle permitteras under tre FBA-dagar, medan stadens rektorer skulle permitteras i 14 dagar.

Nu är det annat ljud i skällan. Vasa stads bokslut för år 2020 är nästan klart och resultatet är bättre än väntat. Stadens resultat för räkenskapsperioden är 33 miljoner euro, vilket är 19 miljoner euro mera än budgeterat. Därmed återkallas de permitteringar av personalen som planerats för år 2021.

– Coronavirussituationen gjorde det svårt att göra prognoser om ekonomin. Ingen hade ännu i somras kunnat tro att vi skulle komma till ett så här gott resultat.  Först i höstas började det se ut som om vi kunde undgå att bli en kriskommun och nu är vi i en sådan situation att vi kan täcka alla underskott.  De största skälen till detta är statens coronavirusstöd, ett bättre skatteutfall än väntat och mindre utgifter på våra resultatområden än uppskattat, säger Vasa stads ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen i ett pressmeddelande.

– Det kumulativa underskottet har inneburit ekonomiska nedskärningar i många år, och nu har vi äntligen vi äntligen lyckats få det ur världen, säger bildningsdirektör Christina Knookala till Läraren.

FSL:s ordförande Inger Damlin välkomnar Vasas beslut.

– Att permitterar lärare och rektorer i coronavardagen skulle ytterligare ha förvärrat läget i skolorna, säger Damlin.

Lärarna var permitterade en dag under hösten 2021 och de två återstående dagarna slopas alltså nu. För rektorerna slår det ut lite annorlunda. Vissa rektorer har redan hunnit avverka största delen av sin permittering, medan andra hade permitteringsdagar kvar för detta år.

– Att det här till alla delar inte behandlar vår personal rättvist, då vissa har hållit sina dagar och andra inte, är sant. Men glädjen är ändå stor, säger Knookala

Vid Finlands svenska lärarförbund FSL hoppas man att Vasa inte glömmer bort de som redan har permitterats.

– Hur kompenseras de som redan har permitterats? Det ansvaret hoppas vi att Vasa som arbetsgivare tar, säger Inger Damlin.

Text: Mattias Fagerholm
Foto: Johan Hagström