Satonen i lejonkulan: ”Strukturella förändringar krävs”

satonen leena
Regeringen är beredd att föra en dialog med arbetsmarknadsparterna, sade arbetsminister Arto Satonen.

Regeringens planerade arbetsmarknadsreformer har retat upp fackföreningsrörelsen och lärarfacket OAJ har i synnerhet kritiserat planerna på en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Arbetsminister Arto Satonen vidhöll på OAJ:s fullmäktigemöte att statens skuldsättning måste fås under kontroll och att strukturella förändringar därför är ofrånkomliga.

Arbetsminister Aro Satonen (Saml) kan knappast beskyllas för att ducka eller för att gömma sig. Han ställde sig nämligen i talarstolen inför 153 mer eller mindre missnöjda fullmäktigeledamöter då OAJ:s höstfullmäktige började. Satonen framförde statsmaktens hälsning, men mest handlade det om att motivera de planerade arbetsmarknadsreformerna som skapat ont blod.

-Den stora bilden är att Finlands ekonomi har haft ett underskott i 15 år och det är en utmaning att upprätthålla välfärdssamhället i framtiden. I nästa års budget är var åttonde euro inom den offentliga ekonomin lånad, sade Arto Satonen.

Arbetsministern betonade att regeringen har förbundit sig vid att stärka sysselsättningen och målsättningen är att skapa 100.000 nya arbetsplatser. Den offentliga ekonomin ska balanseras med 6 miljarder euro under valperioden.

-Det här kommer inte nödvändigtvis att räcka. Det krävs ofrånkomligt strukturella förändringar, sade han.

Förhandlingar om en finsk arbetsmarknadsmodell har nyligen kommit i gång. Satonen tackade OAJ för förhandlingsvilja och hyste en förhoppning om att parterna på arbetsmarknaden ska nå samförstånd.

-Jag tror att det är fullt möjligt att hitta en lösning, precis som man har gjort i Sverige och Danmark. Regeringen är beredd att föra en dialog med arbetsmarknadsparterna.

Kommunernas knepiga sits

OAJ:s fullmäktige ville också veta hur Satonen ser på den något prekära sits som kommunerna har försatts i då finansministeriet överraskande nyligen meddelade om nedskärningar i statsandelarna på över 400 miljoner euro.  Hur ska kommunerna klara sina lagstadgade uppgifter, ville Tiina Karjalainen veta.

-Kommunernas ekonomi är direkt jämförbar med statens ekonomi. Vi skär inte i kommunernas statsandelar nästa år, men nog från är 2025. Den stora bilden måste förändras och låntagningen bör vi få bukt med. Men vi är nog medvetna om att om statsandelarna minskar så är det utbildningen som råkar illa ut. Jag förstår oron, men vi försöker stärka den offentliga ekonomin, svarade Satonen.

Arbetsminister Arto Satonen och OAJ:s ordförande Katarina Murto har vitt skilda åsikter om den arbetsmarknads- politik som regeringen vill bedriva, men Satonen fick ändå en stor chokladkalender av Murto som tack för att han framträdde vid OAJ:s fullmäktigesammanträde.

Ja till choklad – nej till exportmodellen

OAJ:s ordförande Katarina Muro sade att hon nog har förståelse för utmaningarna med den offentliga ekonomin och behovet av att stärka sysselsättningen. Hon konstaterade också lite skämtsamt att arbetsministerns uppdrag är krävande och för att ge lite extra ork under mörka decembermorgnar överräckte hon en chokladkalender till Satonen.

-Jag vet inte när jag senast har fått en så här stor chokladask, gladde han sig.

När det kom till den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen var det dock slut på glättigheterna.

-Vi kan inte acceptera att avtalsfriheten begränsas och att lönebildningen försvåras. Inom läraryrket och andra kvinnodominerade sektorer inom den offentliga sektorn släpar löneutvecklingen efter. Nivån på löneförhöjningarna kan inte låsas till den nivå som bestäms inom exportsektorn. Läget inom olika branscher och sektorer måste beaktas, sade Katarina Murto.

Arbetsmarknadsparterna har tid till den 8 januari 2024 att hitta samförstånd kring hur en finsk arbetsmarknadsmodell kunde se ut. Om parterna inte når enighet eller om lösningen inte fyller de krav som regeringen har drivs den exportdrivna modellen vidare lagstiftningsvägen,

Text: Mattias Fagerholm
Foto: Leena Koskela