Skriftligt avtal är viktigt

Jag, som ordförandekandidat, läser med stor förvåning Petri Kääriäinens kritik i Läraren nr. 7.

De starka reaktionerna från Kääriäinen väcker nog misstankar om att någon av kandidaterna omedvetet råkat trampa på en öm tå.

Under ordförandevalskampanjen har jag berömt det goda samarbetet mellan OAJ och FSL. Trots det anser jag att det är viktigt med ett centralt skriftligt avtal där FSL:s roll säkerställs då OAJ vill förenkla sin organisationsstruktur.

Det finns alltid en hotbild då man inte har överenskomna saker till pappers.

Inblandade personer och tolkningar kan ändras med tiden. Det borde vara självklart att avtal är skriftliga och tillgängliga för alla som berörs. Alla bygger ivrigt, men trots samarbete blir det utan ritningar inget hus. Jag får hoppas avtalet som är under arbete inte blir OAJ:s och FSL:s version av Sagrada Família.

Jag önskar att det rena spelet i ordförandevalskampanjen får fortsätta med öppna och goda diskussioner. Ett tecken på gott samarbete är även att åsiktsskillnader kan diskuteras.

Jeanette Lindroos

Kandidat i FSL:s ordförandeval