Pest eller kolera i Nykarleby

Lotta Kåll
Nej till frivillig tjänstledighet säger Lotta Kåll, specialklasslärare vid Zachariasskolan.

Lärarna i Nykarleby ställs efter avslutade samarbetsförhandlingar inför valet att vara tjänstlediga i sex dagar utan lön eller att löpa risk att permitteras i sju dagar. Det är som att välja mellan pest och kolera, konstaterade FSL:s förtroendemän då de nyligen samlades till kurs i Tammerfors.

Lotta Kåll, specialklasslärare vid Zachariasskolan, hör till de lärare som inte tänker ta oavlönad tjänstledighet.Det faller på ansvarsfrågan. Om jag är tjänstledig så är det mitt ansvar. Då lägger jag mina elever på mina kolleger och de har ingen möjlighet att säga nej, säger Kåll.

– Det faller på ansvarsfrågan. Om jag är tjänstledig så är det mitt ansvar. Då lägger jag mina elever på mina kolleger och de har ingen möjlighet att säga nej, säger Kåll.

Så du tar risken att bli permitterad?

– Ja, för då är det inte mitt ansvar. Jag väljer inte att lämna mina elever åt sitt öde. Jag vill inte frivilligt gå med på att göra skolan rörig.

Pälsnäringen på nedåtgående

Nykarleby tvingades ta till samarbetsförhandlingar då stadens ekonomi gått på minus de senaste åren. Orsaken till det beror i korthet på en nedgång för stadens viktigaste näring, nämligen pälsnäringen. Det budgeterade överskottet på en miljon euro hade i april förvandlats till ett minus på 1,3 miljoner. I augusti kallade man till samarbetsförhandlingar. Sparmålet låg på totalt 800.000 euro.

Förslag: 14 dagars permittering

Permitteringar seglade upp som ett förslag från stadens sida. En permittering på 14 dagar hade gett en inbesparing på ca 500.000.  Kompromissförslaget blev slutligen att staden uppmanar personalen att ta tjänstledighet utan lön i 6 dagar före den 31.7.2019. Gör man inte det förbehåller sig arbetsgivaren rätten att permittera lärarna i sju dagar.

– Frivillig tjänstledighet utan lön var nog en svår sak, säger huvudförtroendeman Simon Ekstrand. Vi hade aldrig kommit ur det här utan någon inbesparing på personalen. Men det här är arbetsgivarens förslag och man säljer in det med frivillighet som måttstock.

Det är inte lätt att jämka mellan medlemmarnas vilja, säger Simon Ekstrand. Foto: Mattias Fagerholm

Hur har medlemmarna tagit emot det här?

– Förtroendet för arbetsgivaren har naggats i kanterna. Trots att det sker på frivillig basis ser man det som arbetsgivarens sätt att spara. Det kommer att skapa stor oreda i skolan i och med att vi också har vikariestopp.

Rond ett avklarad

De nyss avslutade samarbetsförhandlingarna var bara första ronden. Nykarleby stad har aviserat nya samarbetsförhandlingar i samband med budgetmanglingen i december. Vad det för med sig är ännu oklart.

– Bildningsdirektörens budgetförslag ligger 4% över ramen. Så åtstramningar i timresursen kan bli aktuella, säger Ekstrand.

Hur har du upplevt den här situationen?

– Det har nog varit påfrestande. Fackets linje och medlemmarnas vilja möts inte alltid. Att hitta en lösning där du håller ryggen fri mot facket och samtidigt är en pålitlig samarbetspartner med staden i fortsättningen var jättesvårt. Hur navigerar man där? Det kommer nya förhandlingar. Vilka broar skall man bränna och vilka skall man hålla kvar?

Facket: Nej till sparavtal

FSL säger entydigt nej till sparavtal. Ett spararavtal är nämligen en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren där båda parterna har ett lika stort ansvar för slutresultatet. En permittering är däremot ett ensidigt beslut av arbetsgivaren, som därmed även ensam bär ansvaret för följderna.

– De som producerar servicen ska inte behöva bekosta den, säger Jan-Mikael Wikström, förbundssekreterare vid FSL.