Lösning på lönestrulet i Helsingfors hägrar

Helsingfors stad har sedan i våras dragits med enorma problem med sina löneutbetalningar. Tusentals anställda har fått felaktiga löner. Nu utlovas bot och bättring. Borgmästare Juhana Vartiainen uppskattade inför en hop irriterade demonstranter att läget kommer att normaliseras inom 1-2 månader.

Efter att Helsingfors i april gick över till leverantören Sarastias löneräkningsprogram har det varit totalt kaos med löneutbetalningarna i staden. Det här är fullständig katastrof, konstaterade Helsingfors biträdande borgmästare med en mun. De tog till orda under demonstrationen Förfallodag (Eräpäivä) som fackförbunden OAJ och JHL arrangerade på Senatstorget 24.8.2022.

– Det här är ett fruktansvärt misslyckande. Vi har fått skämmas hela sommaren, sade Daniel Sazonov.

– Senast nu måste vi inse att våra chefer har belastats för mycket på grund av det här. Det måste omedelbart korrigeras, sade Nasima Razmyar.

– Skulle det här ha skett i en fabrik eller på en byggarbetsplats hade man lagt ner jobbet. Jag vill tacka er för det ansvar ni har tagit. Det hade varit fullt rimligt att säga ”vi jobbar inte om inte lönen betalas korrekt”, sade Paavo Arhinmäki.

Vi har fått skämmas hela sommaren konstaterade biträdande borgmästare Daniel Sazanov.

FSL: Absurt!

Finlands svenska lärarförbund medverkade i manifestationen. Hela styrelsen var på plats under ledning av ordförande Inger Damlin.

– Det här är absurt. Helsingfors stadsfullmäktige borde ta sitt mandat på allvar och skrida till åtgärder. Vi måste få en lösning snarast möjligt. Det behövs kompensation för uteblivna löner och också information om hur man går vidare, sade Damlin.

Styrelsen för Finlands svenska lärarförbund medverkade i demonstrationen.

Borgmästaren: Jag ber om ursäkt!

Också Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen äntrade scenen under demonstrationen.

– Jag ber om ursäkt. Vi jobbar med en förstärkt organisationen för att få ner antalen fel. Trenden är nedåtgående, vi går mot det normala, försäkrade Vartiainen.

– Inom en till två månader kommer situationen att ha normaliserats.

Borgmästare Juhana Vartainen har fått utstå mycket kritik till följd av Helsingfors strul med löneutbetalningarna.

Vartiainen framhåll också för demonstranterna att i det här fallet finns inga motståndare.

– Vi i stadens ledning är alla på er sida. Vi jobbar för högtryck för att misstagen skall korrigeras.

OAJ:s ordförande Katarina Murto vill för sin del ha svar på när staden kommer att fatta beslut om att ersätta dem som har lidit ekonomiskt på grund av lönestrulet.

– Självklart skall staden korrigera felaktiga eller uteblivna löner. Och vi ersätter eventuell ekonomisk skada som uppstått. Ersättningskrav kan man skicka in redan nu, svarade Vartiainen.

Sabina Lindholm-Järvninen (t.v), Malin Höglund-Snellman och Anna Wahren i demonstrationstagen.

Text, foto och video: Mattias Fagerholm