Mattias Fagerholm

Gör om Helsingfors, gör rätt

Felaktiga löner eller löner som inte har betalats ut överhuvudtaget. Det är vardagen för tusentals arbetstagare i Helsingfors. Allt sedan Finlands största arbetstagare, med ca 40.000 anställda, i april övergick till leverantören Sarastias löneräkningsprogram har det varit problem med löneutbetalningarna. I fem månader har kaoset nu pågått och ingen ljusning är i sikte. Vid Helsingfors stad låter man förstå att problemen kan fortgå hela hösten. Det kan inte beskrivas som någonting annat än en skandal.

Vid leverantören Sarastia tar man inte åt sig av den kritik som har riktats mot företaget. Det är inget fel på systemet. Programmet betalalar ut korrekt lön om uppgifterna är inmatade på rätt sätt, menar Sarastias vd Mika Kantola. Det är uppenbart att Helsingfors har bommat rejält när det gäller resurserna vid övergången till det nya systemet. Ansvaret för att lönerna betalas ut korrekt och i tid kan inte utlokaliseras utan ansvaret ligger på Helsingfors stad också om man utnyttjar en extern leverantör. Det har tidigare framkommit att flertalet andra kommuner som utnyttjar Sarastias tjänster har problem med löneutbetalningarna och man skulle tycka att varningsklockorna borde ha ringt i Helsingfors. Om Sarastia kan två sina händer i den här soppan må vara osagt, men speciellt förtroendeingivande är det ju inte. När omkring 200.000 löntagare vid årsskiftet skall flytta över till de nya välfärdsområdena är Sarastia en central aktör. Ett hurudant lönekaos har vi då att vänta?

Symptomatiskt för lönehärvan i Helsingfors är att ingen riktigt är att beredd att ta ansvar för den situation som har uppstått.

Samtidigt som Helsingfors löneutbetalningar strular pågår en frenetisk sista minuten rekrytering vid stadens skolor. Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen i Helsingfors, vittnar om att bristen på lärare har ökat. Och det gäller inte endast lärare, utan även övrig skolpersonal. I och med Sarastiasoppan har Helsingfors fått sig en allvarlig törn som arbetsgivare, vilket knappast underlättar rekryteringen. Vem vill ta sig an vikariat om lönen utbetalas flera månader för sent?

Symptomatiskt för lönehärvan i Helsingfors är att ingen riktigt är att beredd att ta ansvar för den situation som har uppstått. Dessutom har staden fått kritik för dålig informationsgång och bristfällig kommunikation. I slutändan är det givetvis arbetstagaren som drabbas. Det är lätt att hålla sig för skratt när kylskåpet gapar tomt samtidigt som löneutbetalningen släpar efter. Gör om Helsingfors, gör rätt.