Vit rök från Kommunernas hus

IMG_3569
Avtalet innebär löneförhöjning enligt den allmänna linjen.

Förhandlingsresultatet inom de kommunala avtalsförhandlingarna har godkänts av samtliga avtalsparter. Lönerna stiger i enlighet med den allmänna linjen.

De segslitna kommunala avtalsförhandlingarna har förts i mål. Idag (28.5) har samtliga avtalsparter godkänt förhandlingsresultatet. Parterna är FOSU (som bland annat företräder lärarna), Sote rf, (vårdfackens förhandlingsorganisation), JAU (Julkisen alan unioni) samt Kommunarbetsgivarna KT. Avtalet omfattar ca 420.000 kommunalt anställda.

Löneförhöjning enligt den allmänna linjen

Avtalet ger en löneförhöjning som följer den så kallade allmänna linjen. Bland annat ingår två allmänna löneförhöjningar och en justeringspott. I grundskolan och gymnasiet är de allmänna löneförhöjningarna 0,87 procent 1.8.2020 och 0,72 procent 1.4.2021. En lokal justeringspott på 0,8 procent betalas ut 1.4.2021.

Klasslärare som saknar dubbel behörighet får en nivåjustering på 0,57 procent.

 – Vi får lov att vara nöjda med resultatet, förhandlingarna har varit långa och svåra med många vändningar. Vi lyckades få löneförhöjningar enligt den allmänna linjen trots att coronakrisen slår hårt mot den kommunala ekonomin, säger Linda Felixson vice ordförande för Finlands svenska lärarförbund, FSL.  

Avtalet träder ikraft retroaktivt från 1.4.2020 och sträcker sig till 28.2.2022. Avtalslängden är därmed 23 månader.

Kiky timmarnas öde

Bestämmelserna om arbetstidsförlängningen, de så kallade kiky-timmarna försvinner ur det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonalen UKTA från och med den 31.8.2020.

Under augusti månad har arbetsgivaren rätt att utnyttja två kiky-timmar.

Samplaneringstiden minskar från nuvarande 126 timmar till 120 timmar. När kiky-timmarna infördes utökades sampaneringstiden med 12 timmar. Begreppet kiky förpassas till historien i och med avtalet. I alla branscher finns dock spår av den förlängda arbetstiden, även inom den kommunala sektorn.

Lärarna inom småbarnspedagogik till UKTA

En av huvudmålsättningarna för lärarfacket OAJ inför årets förhandlingar var att flytta lärarna inom småbarnspedagogik från det allmänna avtalet AKTA till lärarnas avtalsområde UKTA.

Lärarna inom småbarnspedagogik byter avtal till UKTA från och med 1.9.2021.

–  Överföringen av lärarna inom småbarnspedagogik till lärarnas avtal har  varit oerhört arbetsam och besvärlig, även om  frågan borde ha varit given redan länge. FOSU var till en början ensam i frågan också i den här avtalsrörelsen, men vi lyckades ändå förhandla oss fram till ett historiskt beslut, säger  OAJ:s  och FOSU:s ordförande  Olli Luukkainen.  

Också vårdfackens strävan att få ett eget avtalsområde förverkligas. Sote-avtalsområdet följer samma tidtabell som flytten av lärarna inom småbarnspedagogiken till UKTA.

Flytten av lärarna inom småbarnspedagogik är permanent. Däremot är Sotes avtalsområde tidsbundet, dvs från 1.9.2021-28.2.2022 (avtalsperioden till slut).

Arbetsgrupp kring löneprogram

Lärarfacket OAJ har efterlyst ett löneprogram som sträcker sig över flera avtalsperioder. Detta för att råda bot på det växande lönegapet mellan den offentliga och privata sektorn. Något löneprogram finns inte i avtalet, däremot grundas en arbetsgrupp som skall dryfta frågan.

– Arbetsgruppen som ska utreda frågor angående lönernas jämställdhet och löneutveckling inom den kommunala sektorn. Det bör bli en viktig början på att förverkliga målsättningen om ett löneprogram, säger Linda Felixson. 

Artikeln uppdateras