Nordisk skola med tvåspråkig förvaltning?

Nordisk skola
Planerna på en nordisk skola i Helsingfors tar form.

I Helsingfors framskrider planerna på en nordisk skola. Stadens tjänstemän flaggar i sin beredning för en skola med svenska och finska som undervisningsspråk samt en tvåspråkig förvaltning. FSL tar avstånd från tanken. Det är som att öppna Pandoras ask, säger Christer Holmlund.

Nämnden för fostran och utbildning skall den 3.3.2020 ta ställning till ett förslag på hur Nordiska skolan kunde förverkligas. På basis av beredningstexten skall skolan ha två officiella undervisningsspråk, nämligen finska och svenska. Enligt den gällande lagstiftningen bör dock skolans undervisningsspråk vara antigen svenska eller finska.

I tjänstemännens beredning framgår att skolans förvaltning även bör vara tvåspråkig. För att det skall kunna förverkligas krävs ett undantagslov från Undervisningsministeriet.

”Kan få katastrofala följder”

Finlands svenska lärarförbund FSL varnar för att göra ingrepp i den gällande lagstiftningen.

– Det kan få katastrofala följder för det svenska skolväsendet. Vi vill inte öppna Pandoras ask, säger Christer Holmlund, ordförande för FSL.

Enligt FSL kan den Nordiska skolan förverkligas utan en tvåspråkig skolförvaltning och utan att riva upp den nuvarande lagstiftningen. Det kan till exempel ske inom ramen för språkbadsundervisningen.

– Det är helt möjligt inom ramen för vad läroplanen stipulerar, säger Holmlund.

FSL påminner om att Nordiska skolan också kan förverkligas inom ramen för den finska skolförvaltningen. Då skulle det officiella undervisningsspråket vara finska, men det oaktat kunde hälften av undervisningen ske på svenska. Det är också en modell som SFP har flaggat för.

Den nordiska skolan skall höra till den finska administrationen , sade Marcus Rantala i en intervju för tidningen Läraren hösten 2019. Rantala representerar SFP både i Helsingfors stadsstyrelse och stadsfullmäktige.

– Helsingfors beslutsfattare har signalerat att man inte har för avsikt att skapa något som är riskabelt ur svenskspråkig synvinkel. Men att riva upp lagstiftningen är riskabelt sett ur ett finlandssvenskt perspektiv. Tanken på en nordisk skola är i och för sig god, men den beredningstext som nu föreligger för närmast tankarna till en tvåspråkig skola, säger Christer Holmlund.

Läs också:

Ledartext: Äpplen och päron

Drömmen om en nordisk skola

”Schabbla inte bort den svenska skolan”