Eleverna märker att skolan är viktig

IMG_0034
Rektor Aje Hollsten i Karis svenska högstadium upplever att den aktuella situationen medför lärdomar för framtiden.

För en knapp månad sedan träffade jag rektor Aje Hollsten i Karis svenska högstadium i Raseborg. Skolan stängde samma dag sina dörrar och distansundervisningen tog vid. Aje tog det lugnt och vågade tro på att han under undantagstillståndet kommer att ha mera tid för pedagogisk utveckling.

Strax innan påsk tog jag kontakt med Aje igen för en uppföljning. Det har inte direkt blivit tid för någon pedagogisk utveckling, visar det sig.

Hur ligger läget nu i Karis, Aje?

– Nog har det efter omständigheterna gått bra.

Den första veckan användes till att få igång skolarbetet. Då gällde det att skapa strukturer som alla kunde omfatta.

– De första dagarna handlade långt om information.  Efter en vecka skickade vi ut en enkät till eleverna där vi frågade vad som fungerar och vad som inte fungerar gällande både teknik och skoluppgifter.

Eftersom det för tillfället inte finns någon fysisk växelverkan mellan elever och lärare i skolan blir vissa saker mera styrda än förr, säger Aje.

I Karis svenska högstadium har man gått in för att ge uppgifter till eleverna för en dag i taget, i stället för uppgifter klumpvis för en längre tid.

– På morgonen när eleverna vaknar finns uppgifterna där för den dagen. Tanken är att ge eleverna en rytm i skolarbetet och att lärarna skall kunna reglera arbetet.

Avstampen för skolarbetet görs i Wilma som tjänar som gemensam plattform för alla. Där finns grundinformation om var och när man träffas och var uppgifterna finns.

Radioskugga

Det har talats mycket om de elever som inte syns till under dagens lopp. Hur ser det ut hos er?

– Det är en av de aspekter på distansarbetet som dykt upp nu då nyhetens behag har lagt sig, säger Aje Hollsten.

– I början var det idel glada miner och flitigt deltagande. Men nu finns det elever som har svårt att hålla tider och dyka upp då de ska och få sina uppgifter gjorda.

– Om en elev inte dyker upp eller gör sina uppgifter är det på lärarens ansvar att försöka få tag på eleven och om inte det lyckas, med vårdnadshavaren.

När en elev inte lämnar in sina uppgifter samlas de snabbt på hög och det tar lång tid att reda ut orsaker till det.

I kollegiet har man diskuterat vad som kan anses vara en tillräckligt mängd kontaktförsök i fall en elev inte syns till eller hör av sig.

– Min åsikt är att det inte lönar sig att bomba eleverna med 10–20 telefonsamtal. Har en lärare flera att ringa till tar det väldigt mycket tid. Vi försöker nå dem en gång och efter det tar vi kontakt med vårdnadshavaren.

Det förekommer också i enstaka fall att eleven blockerar lärarens telefonnummer och helt enkelt inte går att nå.

– Att en elev ”frivilligt” går in i radioskugga är ju en helt ny situation, säger Aje.

Det handlar för det mesta om elever som också annars har problem med skolarbetet och som behöver mycket hjälp. Fenomenet är ju inte nytt, det tar sig bara en annan skepnad nu.

– Speciallärare och skolgångshandledare har ett ansvar för att fånga upp dem som håller på att trilla genom och deras arbetsbild är klar och tydlig. Vi har goda resurser för det.

Huruvida permitteringsvågen sveper över skolpersonal i Raseborg är tills vidare oklart.

Snart får elever och lärare i Karis svenska högstadium ett välförtjänt påsklov.

Intressant och unik tid

Det finns ett stort behov på fältet att få tydliga direktiv om vad lärarna i nuläget måste bedöma. Läroplanen kan te sig luddig och det blev inte lättare av att vissa moment i nuläget är omöjliga att utföra.

– Det gäller för lärarna att kunna avgöra vad som måste göras och vad som kan utelämnas. Vi hade ingen tid att förbereda oss på det här, utan allt föll i famnen på oss på ett dygn. Att då omstrukturera sin undervisning och avgöra vad som måste finnas med har inte varit lätt.

Lyckligtvis var läsåret rätt långt hunnet då skolorna stängde sina dörrar.

Nåväl, det har som sagt inte blivit tid över för planering av till exempel nästa läsår för Aje.

– Jag vill gärna ha en regelbunden kontakt och en öppen dialog med lärarna. Men då jag börjar planera för nästa läsår blir jag tvungen att stänga av min telefon och e-post under några timmar per dag.

Situationen är unik och intressant, säger Aje.

– Vi lär oss hur vi kommunicerar med varandra och vi lär oss vikten av att alla får information, inte för mycket men tillräckligt för att kunna fungera.

Idéer som kan användas också då allt återgår till det normala föds hela tiden.

Och eleverna har uttryckt att de nu märker hur viktig skolan är för dem, hur skolan ger innehåll i deras liv på ett viktigt sätt på många andra sätt än bara kunskapsmässigt.

Tom Ahlfors